Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simskola

Skapad 2018-02-16 12:49 i Pysslingen Förskolor Prästgatans Förskola Pysslingen
simskola.
Förskola
Att känna sig trygg i vatten är en av de bästa livförsäkringarna ett barn kan få.

Innehåll

För vilka & med vem ?

De barn som går på Fjärilen åker på simskola ca 5ggr per termin.

Ansvarig pedagog : Catti

 

Varför ?

 

För att få en bra relation till vatten.

Kännas sig trygg när man är nära vatten.

Att få respekt till vatten.

Att våga klä om i ett omklädning rum tillsammans med andra och lära sig i vilken ordning man tar på sig sina kläder.

Hur ?

Vi värmer upp på liknande sätt varje gång så att barnen känner igen sig.

De yngre barnen leker i vattnet. Vi sjunger och experimenterar med olika leksaker i vattnet. Man går i , doppar kroppen så lång man vill.       Målet är att alla ska våga doppa näsan och våga släppa botten med hjälp av en platta eller "korv".

De äldre barnen tränar på grunderna till crawl, bröstsim och ryggsim. Målet är att alla ska våga doppa huvudet och ligga på mage eller rygg och göra benspark. 

Alla barn tränar på att byta om till bad kläder, packa ihop sin väska, titta så att man inte glömt något när vi går in i badhuset. Barnen får på detta sätt en naturlig vana att byta om med andra människor och att visa respekt för andra i olika miljöer.

Hur gick det? (Fyll i reflektionsfrågorna nedan.)

 

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?

 

Vad visade barnen intresse för i aktiviteten/projektet?

 

Vad har vi sett för behov?

 

Hur ska vi utmana barnen vidare?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: