Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2018-02-16 13:03 i Välkomstcentrum Borlänge
Idrott och hälsa
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Vi arbetar med förmågorna främst i ”praktisk form”. Genom samtal vid samlingar och genomgångar kommer vi även återkommande att beröra hur vi förebygger risker i olika aktiviteter, undvikande av skador, vikten av uppvärmning samt resonera runt ämnet hälsa och livsstil. Aktiviteter vi bland annat kommer att genomföra under perioden: lekar och bollekar, bollspel (volleyboll, basket, fotboll, innebandy, handboll) ,  simning/livräddning, racketsporter.

Undervisning

Vi arbetar med gymnastikredskap i olika former där vi tränar motoriska färdigheter som att klättra, hänga, hoppa och springa.
I bollspel kommer vi att träna på tekniska färdigheter, spelförståelse, regler och samarbetsförmåga.
Lekar i olika former förekommer som uppvärmning, för att träna samarbete och för att röra sig på ett allsidigt sätt.

Bedömning

Under den här perioden varvas olika aktiviteter och därför görs en fortlöpande bedömning genom observation på elevernas anpassning av rörelserna till de olika momenten under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk.7-9 Välkomstcentrum

---->
---->
---->
Rörelsemönster
Lekar, spel, idrott
Eleven kan delta till viss del i lekar, spel och idrotter som innefattar rörelser i olika miljöer. Tex. vad gäller Fair play, regler, gruppens sammansättning.
Eleven kan delta relativt väl i lekar, spel och idrotter som innefattar rörelser i olika miljöer. Tex. vad gäller Fair play, regler, gruppens sammansättning.
Eleven kan delta väl i lekar, spel och idrotter som innefattar rörelser i olika miljöer. Tex. vad gäller Fair play, regler, gruppens sammansättning.
Anpassat rörelsemönster
Lekar, spel, idrott -Ansvar -Samarbete
Eleven varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Ex. komplexivitet i rörelserna.
Eleven varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Ex. komplexivitet i rörelserna.
Eleven varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget. Ex. komplexivitet i rörelserna.
Takt, rytm, rörelse
- Dans - Rörelse till musik
 • Idh  7-9
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven relativt väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang
Hälsa och Livsstil
- Ansvar - Ledarskap
 • Idh  7-9
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
- Kost - Motion - Hälsa
 • Idh  7-9
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
- Hälsa - Ergonomi - Förebygga skador
 • Idh  7-9
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Friluftsliv
- Friluftsliv
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Orientering
- Passa kartan - Kartans färger, tecken och uppbyggnad - Anpassa vägval
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Simning och livräddning
- Livräddning - Första hjälpen - Simning
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: