Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoriteter

Skapad 2018-02-16 13:26 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska Historia Samhällskunskap
Vad är en minoritet och vad betyder egentligen urbefolkning? I detta arbetsområde kommer vi att lära oss saker om de nationella minoriteterna och urbefolkningen i Sverige. Vi kommer att prata om saker som t ex rättigheter, historia, religion, språk och kultur. Vi kommer också att prata om vilka svårigheter och fördomar man kan stöta på om man tillhör en minoritet eller när man lever på ett annat sätt än de flesta andra gör. Varför pratar vi ofta om folkgrupper som vi och dem?

Innehåll

Mål för arbetet

När du har arbetat färdigt med arbetsområdet bör du ha kunskap om:

 • Sveriges nationella minoriteter och deras situation. 

 • vad en nationell minoritet och ett urfolk är. 

 • urfolk och nationella minoriteters plats i samhället under olika tidpunkter. 

 • hur urfolk och minoriteter har blivit behandlade.

 • de nationella minoriteternas särställning och rättigheter.

 • vad begrepp såsom kultur, identitet, etnicitet och tillhörighet betyder.

 • förtryck, fördomar och rättigheter genom tiderna. 

Arbetsgång

 • Filmer
 • Lärarledda föreläsningar. 
 • Arbete i grupp
 • Diskussioner - helklass och i grupp
 • Kamratfeedback och kamratbedömning

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

* tolka och analysera andra människors och gruppers levnadssituationer.

* resonera och göra jämförelser av människors och gruppers förutsättningar och handlingsmöjligheter.

* samtala om och diskutera inom arbetsområdet.

* se samband, jämföra, reflektera och dra egna slutsatser.

 

Matriser

Hi Sv Sh SvA
Minoriteter

Diskussion (Seminarie)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
INITIATIVFÖRMÅGA
Du deltar genom att svara på någon enstaka fråga i diskussionen.
Du deltar genom att besvara och motivera dina svar i några frågor i diskussionen.
Du deltar genom att besvara och motivera dina svar i några frågor i diskussionen. Du tolkar det du tagit del av.
Du deltar aktivt i de muntliga diskussionerna både genom att ge tydliga/utförliga svar, motivera, dela med dig av egna åsikter samt lyssna och bygga vidare på det dina klasskamrater har sagt. Dina kommentarer visar att du reflekterar, tolkar och analyserar det du tagit del av.
DISKUSSIONSTEKNIK
Du är osäker och läser mest innantill. Du har nästan ingen ögonkontakt med dina diskussionspartners. Du uttrycker dig enkelt men budskapet når dina mottagare.
Du behärskar ämnet och har relativt god ögonkontakt med dina diskussionspartners. Du uttrycker dig relativt enkelt men budskapet når dina mottagare. Du försöker förklara för att få fram ditt budskap.
Du är engagerad och pratar fritt. Du har god ögonkontakt med dina diskussionspartners. Du uttrycker dig väl så att dina åsikter och ditt budskap framgår tydligt. Du lyssnar och bygger vidare på det dina diskussionspartners har sagt.
Du är engagerad, bjuder på dig själv, har god ögonkontakt med dina diskussionspartners, varierar rösten och försöker aktivt påverka och engagera de andra deltagarna i samtalet. Du uttrycker dig mycket väl så att dina åsikter och ditt budskap framgår väl. Du är en god lyssnare och respekterar dina motståndares åsikter, bygger vidare på vad andra har sagt, leder diskussionen framåt och bidrar till att alla kommer till tals i samtalet.
ANALYSERA
Förmågan att beskriva och förklara orsaker och konsekvenser.
Du återberättar om händelser/ företeelser på ett enkelt sätt men förklarar sällan orsaker och konsekvenser.
Du återberättar och förklarar händelser/ företeelser. Du ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser. Exempelvis: minoriteter, kultur, identitet, etnicitet, tillhörighet, rättigheter.
Du återberättar och förklarar händelser/ företeelser på ett tydligt sätt utifrån något samhällsnivåer/ perspektiv. Du ger tydliga exempel på några orsaker och konsekvenser. Exempelvis: minoriteter, kultur, identitet, etnicitet, tillhörighet, rättigheter. förutsättningar.
Du analyserar händelser /företeelser på ett tydligt sätt utifrån flera samhällsnivåer/ perspektiv. Du ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv. Exempelvis: individ, kultur, identitet, etnicitet, tillhörighet, rättigheter, förutsättningar, grupp, samhälle, ekonomi, kön.
REFLEKTERA
Du uttrycker egna åsikter baserat på enstaka fakta eller andras förklaringar.
Du uttrycker egna åsikter baserat på enstaka fakta. Resonemangen är till viss del underbyggda av relevant/lämplig fakta
Du uttrycker egna åsikter med fakta som grund för ditt ställningstagande. Resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggs med relevant fakta.
Du reflekterar och uttrycker egna åsikter med relevant fakta som grund och kopplar kunskaperna till tidigare kunskaper och erfarenheter. Resonemangen och slutsatserna är utvecklade och är väl underbyggda med relevant fakta. Du förklarar hur delar hänger ihop samt bildar helheter och mönster
BEGREPPSANVÄNDNING
Förmågan att använda begrepp för att beskriva och förklara.
Du använder dig av enstaka begrepp.
Du använder viktiga begrepp men förklarar bara ibland eller ofullständigt.
Du förklarar viktiga begrepp och använder dem i rätt sammanhang ,så att betydelsen tydligt framgår.
Du använder viktiga begrepp för att resonera,argumentera, göra kopplingar och analysera.

Kamratbedömning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
INITIATIVFÖRMÅGA
Du deltar genom att svara på någon enstaka fråga i diskussionen.
Du deltar genom att besvara och motivera dina svar i några frågor i diskussionen.
Du deltar genom att besvara och motivera dina svar i några frågor i diskussionen. Du tolkar det du tagit del av.
Du deltar aktivt i de muntliga diskussionerna både genom att ge tydliga/utförliga svar, motivera, dela med dig av egna åsikter samt lyssna och bygga vidare på det dina klasskamrater har sagt. Dina kommentarer visar att du reflekterar, tolkar och analyserar det du tagit del av.
DISKUSSIONSTEKNIK
Du är osäker och läser mest innantill. Du har nästan ingen ögonkontakt med dina diskussionspartners. Du uttrycker dig enkelt men budskapet når dina mottagare.
Du behärskar ämnet och har relativt god ögonkontakt med dina diskussionspartners. Du uttrycker dig relativt enkelt men budskapet når dina mottagare. Du försöker förklara för att få fram ditt budskap.
Du är engagerad och pratar fritt. Du har god ögonkontakt med dina diskussionspartners. Du uttrycker dig väl så att dina åsikter och ditt budskap framgår tydligt. Du lyssnar och bygger vidare på det dina diskussionspartners har sagt.
Du är engagerad, bjuder på dig själv, har god ögonkontakt med dina diskussionspartners, varierar rösten och försöker aktivt påverka och engagera de andra deltagarna i samtalet. Du uttrycker dig mycket väl så att dina åsikter och ditt budskap framgår väl. Du är en god lyssnare och respekterar dina motståndares åsikter, bygger vidare på vad andra har sagt, leder diskussionen framåt och bidrar till att alla kommer till tals i samtalet.
ANALYSERA
Förmågan att beskriva och förklara orsaker och konsekvenser.
Du återberättar om händelser/ företeelser på ett enkelt sätt men förklarar sällan orsaker och konsekvenser.
Du återberättar och förklarar händelser/ företeelser. Du ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser. Exempelvis: minoriteter, kultur, identitet, etnicitet, tillhörighet, rättigheter.
Du återberättar och förklarar händelser/ företeelser på ett tydligt sätt utifrån något samhällsnivåer/ perspektiv. Du ger tydliga exempel på några orsaker och konsekvenser. Exempelvis: minoriteter, kultur, identitet, etnicitet, tillhörighet, rättigheter. förutsättningar.
Du analyserar händelser /företeelser på ett tydligt sätt utifrån flera samhällsnivåer/ perspektiv. Du ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv. Exempelvis: individ, kultur, identitet, etnicitet, tillhörighet, rättigheter, förutsättningar, grupp, samhälle, ekonomi, kön.
REFLEKTERA
Du uttrycker egna åsikter baserat på enstaka fakta eller andras förklaringar
Du uttrycker egna åsikter baserat på enstaka fakta. Resonemangen är till viss del underbyggda av relevant/lämplig fakta
Du uttrycker egna åsikter med fakta som grund för ditt ställningstagande. Resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggs med relevant fakta.
Du reflekterar och uttrycker egna åsikter med relevant fakta som grund och kopplar kunskaperna till tidigare kunskaper och erfarenheter. Resonemangen och slutsatserna är utvecklade och är väl underbyggda med relevant fakta. Du förklarar hur delar hänger ihop samt bildar helheter och mönster
BEGREPPSANVÄNDNING
Förmågan att använda begrepp för att beskriva och förklara.
Du använder dig av enstaka begrepp.
Du använder viktiga begrepp men förklarar bara ibland eller ofullständigt.
Du förklarar viktiga begrepp och använder dem i rätt sammanhang ,så att betydelsen tydligt framgår.
Du använder viktiga begrepp för att resonera,argumentera, göra kopplingar och analysera.

Hi Sv Sh SvA
Elevbedömning: Berätta information för gruppmedlemmarna

Presentation: Hur väl presenterar eleven sin information?

Inte alls
Till viss del
Okej
Bra
Mycket bra
Ögonkontakt
Taltempo
Röststyrka
Anpassning till åhörarna
Gester och kroppsspråk
Förklarar ord/ begrepp
Berättar utförligt om sin minoritetsgrupp.
Ställer frågor och leder samtalet framåt.

Struktur: Finns det en röd tråd igenom hela presentationen?

Inte alls
Till viss del
Okej
Bra
Mycket bra
Röd tråd
Intresseväckande inledning
Avslutning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: