Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sång och musik

Skapad 2018-02-16 13:29 i De la Gardie förskola Hörby
Förskola
Vi har uppmärksammat att barnen visar stort intresse för sång och musik.

Innehåll

Syfte: Vi vill ta tillvaro och vidarutveckla deras intresse för sång och musik

Så här ska det gå till:, Lära oss nya sånger(språk), introducera enklare instrument(rytmik), sjunga rörelsesånger( kroppsuppfattning, kroppsmedvetenhet), dans(motorik), lyssna på olika musikgenrer, aktiviteter till musik(tex skapande), vi räknar in innan vi börjar sjunga och spela(matte)  

Förväntad utveckling:

 • vidareutvecklar sin kroppsuppfattning
 • ökar sitt ordförråd
 • utvecklar sin förståelse för talföljden

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: