Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 4, Resor och transporter: förr, nu och framtiden

Skapad 2018-02-16 13:39 i Domnarvets skola Borlänge
Förr var det svårt att ta sig fram genom skogar och över berg då vägarna oftast var dåliga eller obefintliga. Idag reser vi mer än någonsin, våra vägar, bilar, båtar och flygplan har blivit snabbare, större och säkrare. Hjulet har inte alltid funnits.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Hur skedde transporter innan hjulet var uppfunnet? Jämför på vilket sätt vi reser idag och hur man reste förr innan det fanns bilar, flyg, buss och tåg. Hur har våra transportsystem utvecklats (tåg, bilar, flygplan, båtar)? Vad är infrastruktur och hur ser det ut i vår stad? Vad finns det behov av nu, och i framtiden? Vad kommer att uppfinnas i framtiden?

Innehåll

Konkretisering av mål

Efter arbetsområdet ska du:

 • Känna till hur transporter skedde innan hjulet uppfanns..
 • Känna till hur järnvägar, sjöfart och flygtrafiken utvecklades.
 • Vara medveten om resor och transporters inverkan på miljön.
 • Veta vad infrastruktur är och hur det ser ut i Borlänge.
 • Kunna använda dig av ämnesspecifika ord, såsom exempelvis konstruktioner, rallare, styrbord, babord, kollektivtrafik och innovationer.

Begrepp

konstruktioner

rallare

navigera, kompass, GPS

kollektivtrafik

infrastruktur

ångmaskin, dieselmotor, elmotor, bensinmotor, magnetisk levitation 

bränsle

avgaser, enerigisnål

 

Arbetssätt/Undervisning

Textläsning, frågor om innehållet i texten

Diskussioner

Film

Genomförande och dokumentation av uppgifter.

Bedömning

bedömning sker genom:

- ditt deltagande i diskussioner

-ditt skriftliga/muntliga arbete med text och uppgifter

-ditt arbete om "framtidens resor"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik år 4, Resor och transporter: förr, nu och framtiden

Har ej visat tillräckliga kunskaper
Har visat tillräckliga kunskaper
Har visat god kvalite i sina kunskaper
Känner till och kan berätta om hur transporter skedde innan hjulet uppfunnits.
Känner till och kan berätta om hur järnvägar, sjöfart och flygtrafik utvecklats.
Kan berätta om, och resonera kring resor och transporters inverkan på miljön.
Kan använda sig av ämnesspecifika begrepp.
Har kännedom om bilens utveckling och dess påverkan på miljön. Kan resonera kring hur vi människan kan anpassa oss och vårt bilresande för att inte påverka miljön lika mycket.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: