Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö Bullerbyn

Skapad 2018-02-16 14:36 i Lexby förskola Partille
Förskola
Lärmiljön Bullerbyn Här dokumenterar och utvärderar vi ändringar i lärmiljön.

Innehåll

Lärmiljö och material

Vi har sett tendenser till oförsiktig lek med material eller brist på respekt för materialet. En strategi är att ta fram ett visst antal material som är särskilt ömtåligt. Detta får stå på en egen hylla. Barnen har i sin tur fått var sitt ”lånekort” som används för att få tillgång till detta material.
Barnen använder gärna dessa kort. Strategin fungerar till viss del.

Vi vill erbjuda barnen material och aktiviteter. Detta för att skapa möjligheter till lugnare klimat i barngruppen. Även för att ge barnen långsiktiga möjligheter till mer varierande lek och vistelse på förskolan. Förslag på tillvägagångssätt:

·         Minska mängden material – detta ska göra materialet och möjligheter till aktivitet mer överskådligt – detta har visat sig fruktbart. Det är inte lika mycket material som trampas på. Materialet verkar mer överskådligt

·         Se över hur vi lägger upp materialet. Grundare förvaringskärl till lego och annat skapandematerial.  Gjort.

·         Material i barnhöjd – en utmaning pga. Hyllor, gjort i största möjliga mån

·         Hänga upp kläder i barnens höjd, vi behöver krokar på väggarna – krokarna sitter inte upp ännu. De behöver anpassas av säkerhetsskäl.

·         Inventera spel och pussel – vilka vill vi ha framme? Se till att de är kompletta

·         Slänga trasiga saker  - mycket trasigt material är slängt

 

Innemiljön har ändrats, det finns fler ”krypin”. Vi får se vad detta har för inverkan på barngruppen

·         Det finns fler platser att ostört bygga och skapa.

·         Ett par skärmar finns på plats, dessa används ofta till rollek eller för att isolera sig från resten av barngruppen.

·         Kökshörnan används ibland, oftast används plastbesticken som vapen

Kopplingar till läroplanen

  • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: