👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1

Skapad 2018-02-16 15:07 i Västra skolan Hudiksvall
Grundskola F – 1 Svenska
Planering i svenska år 1

Innehåll

Du ska få lära dig

- känna igen samtliga bokstäver och veta deras namn och hur de låter.
- forma bokstäverna, både stora och små.
- sambandet mellan ljud och bokstav.
- språkets struktur (stor/liten bokstav, punkt)
- skillnaden mellan ord och mening.
- läsa enkla ord och meningar.
- läsa enkla böcker.
- lyssna till högläsning.
- tala inför andra.

- skriva enkla ord och meningar.

- skriva gemensamma texter.
- skriva enkla texter enskilt och tillsammans med en kompis.
- bekanta dig med kända barnboksförfattare.
- läsförståelse

Undervisning

Vi tränar bokstävernas namn, ljud och utseende.

- Vi tränar läsning i grupp, parläsning, enskild högläsning och högläsning tillsammans med lärare.

- Vi får lyssna till högläsning som berör olika sorters genrer och teman. 

- Vi samarbetar med skolbibliotekarien. 

- Vi skriver olika typer av enkla texter för hand och på dator.

- Vi ser på korta filmer.
- Vi arbetar med läsförståelsestrategier. 
- Vi bekantar oss med några barnboksförfattare.

- Vi tränar att tala inför grupp genom att dramatisera sagor, charader och redovisa olika arbeten. 

Bedömning

Läraren bedömer dina kunskaper genom att:

- lyssna på dig när du läser.

- lyssna när du samtalar om texter.

- läsa dina texter.

- lyssna på dig när du talar inför grupp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3