Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leken i förskolan

Skapad 2018-02-16 15:43 i Hillängens förskola Ludvika
Förskola
Leken är en viktig del i förskolan och ger positiva effekter på barns utveckling och lärande.

Innehåll

NULÄGE

Hur ser det ut i barngruppen idag?  

Barngruppen består av 16 barn i åldrarna 1-5 år. Vi upplevde under en period att det blev rörigt i barngruppen under olika lekar och med de leksaker/material som fanns på avdelningen. Vi pedagoger såg ett behov av att vi behövde vara mer engagerade i barnens lek och hjälpa barnen få mer lustfyllda lektillfällen.

Vilka behov ser vi?

Vi ser ett behov av att hjälpa barnen: 

 - leka organiserade lekar.

 - förstå leksignaler (t.ex hjälpa de barn som bara vill bestämma).

 - som är avvaktande att vara med i leken.

 - som ej får bli delaktiga i leken för andra barn.

 - hur leksaker ska användas (att man ska dela med sig, att man ska vara försiktig med leksakerna och att man ska plocka ihop efter att man har använt leksakerna).

SYFTE

Vad ska utvecklas? Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Empati -  att de ska förstå andras känslor.

Social och verbal kompetens - att de ska samsas och kommunicera med varandra.

Självständighet - att de vågar göra egna val efter sina egna intressen.

Fantasi - att de vågar leva sig in i lekens värld.

Glädje - ska att de känna nyfikenhet och att det är roligt i leken.

Turtagning - att de ska lära sig att vänta på sin tur och dela med sig av leksaker/material.

MÅL UR LÄROPLANEN

Vilka mål vill vi jobba mot? Max fem st.

METOD

Hur gör vi? Vilka lärprocesser/aktiviteter ska vi använda oss av för att utveckla barnens förmågor?

 - Pedagogerna skapar utrymme i verksamheten så att det ges tid för organiserade lekar.

 - Pedagogerna ansvarar för att det finns inspirerande material att använda i leken.

 - Pedagogerna utmanar och uppmuntrar barnens egna initiativ i leken.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?

- Pedagogerna dokumenterar med hjälp av ipad och tar kort på lektillfällena.

 

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: