Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CARNAVAL F-3 Vt18

Skapad 2018-02-16 19:39 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Arbete med kultur och traditioner i hemlandet. Planeringen baserad på Amanda Guimarães pedagogisk planering om Karnevalen.
Grundskola F – 3 Modersmål
Känner du till Karnevalen? Vi pratar om vilken fest det handlar om och vad eleven kan om festen. Vi kolla på bilder, videor och kartor där man firar Karnevalen i Brasilien, Portugal och Angola. Vi lyssnar och läser en kort faktatext om Karnevalen och fråga vår förälder/föräldrar om deras minne från Karnevalens firande i hemlandet.

Innehåll

Detta ska vi göra i undervisningen...

Vi tittar på olika bilder. Vi sorterar dem i tre grupper: Brasilien, Portugal och Angola. Vi pratar om dessa olika Karnevaler.

 

 Vi tittar på en karta var dessa länder ligger. Varifrån kommer elevens familj? Firar man Karnevalen där? Hur ser festen ut? Har eleven deltagit i festen någon gång? Eller sett på TV:n?

 

Eleven får olika ord (adjektiv, substantiv och verb) och ska para ihop de med bilderna.  Sedan plockar vi ner bilderna och elever sorterar orden i tre grupper:  orden som beskriver hur  festen är  (adjektiv), vad finns i (substantiv)  och vad gör man (verb) i Karnevalen. ( Antal bilder beror på elevens nivå).

Vi ritar en ”mind mapp” där vi skriver tillsammans alla ord vi har använt och eleven beskriver Karnevalen utifrån sin ”mind mapp”.

Eleven väljer en bild från varje ”karnevalen” och beskriver vad de ser. Eleven ska beskriva hur  festen är, vad finns i festen och vad man gör på festen. Den ska också gissa vad man kan höra, lukta, se, smaka och känna på bilderna.

Eleven lyssnar och läser en kort fakta text om Karnevalen.  I samtalet fördjupar vi kunskapen om denna tradition och elever utför olika övningar om texten och aktiviteter med olika ord från Karnevalen.

 

Eleven intervjuar sin förälder / sina föräldrar  om deras minne från Karnevalens firande i hemlandet och återberättar till läraren/gruppen.

Eleven skriver en kort berättelse om en Karneval firande som kan läsas högt till läraren/gruppen om eleven vill. 

Vi lyssnar på sången Carnaval das Minhocas och gör övningar med texten.  

 Vi lär oss en typisk sång Mamãe eu quero och sjunger tillsammans.

På slut gör vi en mask och dansar med musiken.

 

Det här ska du lära dig  (åk 1 – 3 )    

 Eleven ska kunna :

-       beskriva enkelt en tradition med relaterade ord

-       beskriva egna och andras upplevelser om traditionen

-       läsa och förstå  en enkelt faktatext

-       skriva en enkelt berättande text

 

Material:

 

Bilder, ord , videor och musik

Häfte med text och övningar  

Lärarens egen material

 

Arbetsperiod:

2 - 3 lektioner

 

Ansvarig lärare Lisa Rebeggiani

 

Obs: Planering baserad på Amanda Guimarães pedagogisk planering om Karnevalen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: