Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra & Mönster

Skapad 2018-02-17 22:56 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vi kommer att jobba med Algebra. Ni hittar beskrivning av arbetsområdet samt vilka uppdrag vi jobbar med i classroomappen. Jag lägger även upp den som en uppgift så ni lätt kan finna den här på UNIKUM:

Innehåll

SYFTE:

Vi jobbar hela tiden med alla 5 förmågorna i matematik och genom undervisningen i ämnet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategi och metoder

 •  Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 •  Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter 

 • Föra och följa matematiska resonemang

 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Efter avslutat avsnitt skall eleverna...

 • kunna förenkla algebraiska uttryck.

 • kunna teckna algebraiska uttryck som beskriver en specifik händelse.

 • kunna tolka vad olika algebraiska uttryck står för.

 • kunna lösa ekvationer i mer än två steg.

 • kunna beräkna värdet av ett algebraiskt uttryck.

 • kunna beskriva ett geometriskt mönster med hjälp av ett algebraiskt uttryck

BEGREPP

 • Ekvation

 • Uttryck

 • Variabel

 

CENTRALT INNEHÅLL

 

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck … och ekvationer.

 • Algebraiska uttryck … och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

 • Metoder för ekvationslösning.

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

VARDAGLIGA ARBETE/DISKUSSIONER PÅ LEKTIONERNA

DiAGNOS

När du har färdighetstränat klart kommer du att testa dig själv med en diagnos på intrmatte.

När diagnosen är klar, lämna in.

 

När du får tillbaka diagnosen gör vi en analys tillsammans vad du behöver träna mer eller om du skall påbörja fördjupning.

 

RESONERA

 

Karin har diskussionsuppgifter ni kommer jobba i par/grupp. Redovisa och lämna in på classroom. Detta kommer att ske efter att ni färdighetstränat klart.

 

 1. Mobiltelefonabonnemang

 2. En diskussionsuppgift där du tränar de tre förmågorna; Resonera, Kommunicera samt Problemlösning.

 

UTVÄRDERING

 

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev:

 1. Utvärderar din insats skriftligt för denna period
 2. Ger dig själv en framåtsyftande kommentar, dvs vad du ska tänka på i nästa kunskapsområde.
 3. Markerar hur långt du kommit i din kunskapsutveckling i matematik när det gäller innehållet för denna period i matrisen.

 

Efter att du har utvärderat kommer jag att ge dig respons och förslag på hur du kan arbeta för att jobba vidare mot din nästa nivå.

Matriser

Ma
Annas

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Problemlösning
Löser olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Löser olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt
Löser olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt
Ny aspekt
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Ny aspekt
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.
Ny aspekt
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val,resultat, rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Ny aspekt
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: