Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik: Hållfasthet (v. 9-12)

Skapad 2018-02-18 10:55 i Fårboskolan Oskarshamn
Grundskola 4 – 6 Teknik
Under 4 veckor kommer eleverna att arbeta och lära sig mer om hållfasthet. Då vi saknar en klassuppsättning av teknikböcker kommer de att få ett kopierat häfte av de sidor i boken som vi ska arbeta med. För att lära sig om hållfasthet kommer vi att läsa i häften, titta på videoklipp om hållfasthet, utföra olika experiment samt dokumentera dessa i form av laborationsrapporter. En gång under arbetsområdet kommer vi att åka till Experimentlabbet i Oskarshamn för att bygga hållbara konstruktioner av pasta.

Innehåll

Skolverket

 

Ämnets syfte

 

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Centralt innehåll

Tekniska lösningar

 

 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.

 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 

 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

 

Matriser

Tk
Teknik: Hållfasthet

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hållfasta och stabila konstruktioner
Dessutom kan eleven på ett (...) sätt beskriva och (...) några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
enkelt, ge exempel på
utvecklat, visa på samband mellan
välutvecklat, visa på samband mellan
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att (...) möjliga idéer till lösningar samt utforma (...) fysiska modeller.
pröva, enkla
pröva och ompröva, utvecklade
systematiskt pröva och ompröva, välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: