Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden-Stormaktstiden-Frihetstiden

Skapad 2018-02-18 12:27 i Slättaskolan Falun
Du ska lära dig vad som hände ute i världen under 1500-talet och vad olika upptäcktsresande från Europa och deras upptäckter har betytt för oss. Du ska lära dig om hur landet Sverige tog form under Vasatiden. Du ska lära dig om vad som hände under stormaktstiden när Sverige var som störst. Du ska lära dig om vad som hände när stormaktstiden tog slut och frihetstiden tog vid. Du kommer också att läsa om viktiga personer och händelser och hur de har beskrivits i olika källor. Du kommer också att lära dig historiska begrepp som hör ihop med denna tiden. Du ska bearbeta dessa fakta i olika former inom svenskan.
Grundskola 5 Svenska Historia
Hur förändrades Sverige och Norden under 1500-, 1600- och 1700-talet när kontakterna med Europa och övriga världen ökar?

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll (konkretiserande mål)

Undervisning

Detta ska vi arbeta med:

 • Puls, grundbok i Historia
 • Andra relevanta böcker
 • Vi kommer att se på filmer.
 • Vi kommer att arbeta i grupper med olika områden.
 • Gemensamma diskussioner.
 • Presentation i olika former av fördjupningarBedömning

Eleven ska känna till:

 • hur landet Sverige formades mot bakgrund av vad som hände ute i världen.
 • hur människor levde under dessa tidsepoker och jämförelser med hur människor lever idag.
 • traditioner, namn, språk, byggnader, städer och gränser som än idag finns kvar.
 • viktiga personer och händelser och hur de har beskrivits i olika källor.
 • ord och begrepp och hur de används i historien till exempel: förändring, likheter/skillnader, orsak/konsekvens, kronologi, källor och tolkning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: