👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatid och Stormaktstid

Skapad 2018-02-18 13:58 i Lendahlsskolan Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 5 Historia Bild
Vad tänker du egentligen när du hör namnet på tidsperioden Vasatiden? Varför används detta namn tror du? Hur är det med Stormaktstiden, vad säger namnet dig om den här tiden? Nu ska vi fördjupa oss i en tid med mäktiga kungar och när Sverige var ett stort och mäktigt rike. Följer du med?

Innehåll

Arbetsområde:

Under några veckor ska vi resa tillbaka i tiden och lära oss om perioden mellan 1500 talet och 1700 talet. En ny tid är kommen i Sverige. Regenterna får ökad makt, städer växer fram, kunskaps sprids genom tryckta böcker och den kristna kyrkan delas i två delar.  I Sverige tar Gustav Vasa makten och gör landet till ett enat rikt rike. Det som följer sedan är vägen till en stormakt och Sverige deltagande i flera krig.
Detta och mycket mer ska du få lära dig om!   

Konkreta mål:

Du kommer att få lära dig att :

 • berätta om olika historiska personer från den tiden som t ex: Gustav Vasa, Kristian II, Martin Luther, Gustav II Adolf och drottning Kristina.
 • beskriva Stockholms blodbad, reformationen och andra händelser samt orsaker och konsekvenser av dessa.
 • berätta om vad Gustav Vasa gjorde som kung som påverkar oss än idag.
 • beskriva hur levnadsvillkoren såg ut på Gustav Vasas tid.
 • berätta om det 30-åriga kriget och hur Sverige blev en stormakt.
 • jämföra olika bilder från vasatiden och stormaktstiden. 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • berätta om minst två viktiga personer från tiden 1500-1700
 • beskriva minst två viktiga händelser under perioden 1500-1700
 • diskutera vad det blev konsekvenser av reformtiden
 • diskutera vad var orsakerna till att Sverige blev stormakt
 • analyser en bild från stormaktstiden.

 

Undervisning:

Vi kommer att se på olika filmer från sli.se och sedan svara på flera frågor. Vi kommer också att jämföra "filmfakta" med olika historiska faktatexter. På det här sättet kommer vi att lära oss olika historiska fakta från 1500 talet till 1700 talet.

Inloggningsuppgifter på sli.se:
användarnamn: jelena.dimitrijevic@alingsas.se
lösen: lendahl06

 

 

1. Gustav Vasa

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4891
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4892
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4893

2. Stormaktstiden

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4463
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4767
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4768
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4583

 

 

Utifrån följande frågor kommer vi att söka svar från olika källor: 

Vad finns det för spår av historien i vår tid?

Hur levde människorna på den här tiden? Hur kan du veta att det är sant? (Källkritik)

Vad blev konsekvenserna av reformationen?

Vad innebar det egentligen att Sverige blev ett arvrike?

Varför framställs Gustav Vasa som en landsfader av en del men som tyrann av andra? 

Vad var orsakerna till att Sverige blev en stormakt?

 

Vi kommer att lära oss de viktiga begreppen inom ämnet historia:

 • Orsak och konsekvens
 • Likheter och skillnader
 • Källor
 • Tolkning
 • Makt

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Gemensamt läsa faktatexter ur läroboken
 • Svara på frågor kopplade till den lästa texten
 • Se film
 • Diskussioner och plugg enligt EPA (ensam, par, alla)
 • Skriftligt förhör
 • Skriva texter

 

Uppgifter

 • Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6