Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2018-02-18 21:31 i Valåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 Svenska

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Du ska utveckla din förmåga att:

 

 • förstå och använda dig av alfabetets bokstäver
 • läsa enkla faktatexter och skönlitterära texter
 • skriva en enkel elevnära text
 • förstå och fundera kring innehållet i skönliterära texter och faktatexter
 • Att tala/berätta något inför en grupp

Bedömning - vad och hur
Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda alfabetets bokstäver, hur de låter
 • skriva bokstäverna rätt
 • sätta ihop bokstäver till ord genom att skriva
 • skriva en enkel och elevnära text
 • läsa och förstå en enkel elevnära text
 • förklara/reflektera kring en text eller en film genom att berätta i en grupp


 

Så här kommer du att få visa dina förmågor:

 • genom att du regelbundet läser högt för någon pedagog
 • genom att du regelbundet skriver egna enkla texter
 • genom att du på ett praktiskt sätt kan gestalta innehållet i olika texter tex genom bild eller annat skapande
 • genom att delta i samtal kring olika texter och filmer
 • genom att du får berätta och tala inför en grupp

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 • gå igenom och träna på veckans bokstav, både hur bokstäverna skrivs och hur de låter.
 • med rim och ramsor
 • skriva för dig meningsfulla texter både enskilt och i grupp tex sagor, reflektioner, utvärderingar, tankekartor mm
 • måla till dina egna texter och till andras texter
 • se på film och reflektera kring innehållet
 • lyssna till högläsning
 • träna på att tala inför en grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: