Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik våren 2018

Skapad 2018-02-19 10:05 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Musik
Musikundervisning åk 3 med fokus sång och spela

Innehåll

Du kommer att få lära dig ett enkelt komp på olika instrument

Du kommer att få sjunga och analysera gamla och moderna sånger.

 

 

 

Bedömning sker genom att eleverna visar färdighet i den ordinarie undervisningen, genom muntliga diskussioner samt spel på instrument.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Musik VT18

Nivå 1
Nivå 2
Aspekt 1
Deltar i gemensam sång.
Deltar i gemensam sång och följer någorlunda takt och ton.
Ny aspekt
Försöker följa sångens rytm med något instrument.
följer någorlunda sångens rytm på något instrument.
Ny aspekt
Bidrar med enstaka ideér till att skapa klassgemensam sång.
Bidrar till att skapa text, musik och/ eller framförande av klassgemensam sång.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: