Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text om nationalism

Skapad 2018-02-19 10:53 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Svenska Historia
Vi ska under några veckor jobba med att skriva en argumenterande text om nationalism, era texter ska grundas på era SO-kunskaper.

Innehåll

Ni ska skriva en argumenterande text som handlar om nationalismen, ni ska använda er av era SO-kunskaper men också söka ny fakta. I denna text ska ni använda er av flera källor så ni måste vara källskritiska, ni ska även referera i era texter, inte bara skriva citat.

Här kommer några förslag på vad man kan skriva om:

-Positiva och negativa sidor med nationalismen.

-Vilken roll spelade nationalismen i 1:a och/eller 2:a världskriget.

-Hur har nationalismen utvecklats över tiden?

-Hur ser nationalismen ut idag i Sverige, Europa och/eller världen?

-Andra folkmord än förintelsen har skett, har nationalism påverkat dem?

Länkar som ni kan hitta fakta på:

www.so-rummet.se

www.skola.expo.se

www.levandehistoria.se

www.historia2.se

Självklart kan ni även använda er historiabok eller andra böcker för att hitta fakta i. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Hi Sv SvA
Kunskapskrav svenska

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: