Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima 1B kapitel 6

Skapad 2018-02-19 11:40 i Västra Karups skola Båstad
Prima 1 B kapitel 6
Grundskola 1 Matematik
Lusten att lära matematik hänger samman med att förstå. Du kommer att få berätta, förklara och visa hur du tänker. En viktig del av matematiken är att vi lär av varandra, delar med oss av våra kunskaper och tankar. Matematik är att tänka smart, att se mönster och samband. Du har nytta av att vara påhittig och klurig. Kom ihåg: VÅGA FRÅGA! Häng med nu är vi kluriga tillsammans!

Innehåll

LÄRANDE

 Du kommer att få möjlighet att utveckla dina kunskaper och vara i delaktig i lärandet om...

 • att räkna med hela tiotal, 10-100
 • räkna antal och rita hälften så många
 • använda ord som beskriver läge
 • addition med tiokamrater 
 • addition i talområdet 0-10

 

Du kommer att träna din förmåga att lyssna, när kamrater förklarar hur de tänker och resonerar. 

Du kommer att få träna din förmåga att samtala genom att berätta för kamrater hur du tänker och resonerar.

Du kommer att få träna din förmåga att jämföra när vi tittar på olika metoder och strategier för subtraktion. 

Du kommer  att för träna din förmåga att reflektera när du tillsammans med kamrater jämför olika sätt att lösa uppgifter.

 

Begrepp: Tiotal, ental, 10-grupper, antal, hälften, över, under på mellan, först, sist, mitten, term, summa

 

I övningar som du genomför tillsammans med kamrater kommer du att "göra matematik" då  begrepp tränas och befästs. 

Med stöd av konkret material tränar du tillsammans i par/grupp för att bli bekant med, känna igen, förstå och använda begreppen.

Du kommer att lära med genomgångar och  och film.

Du tränar mera i Primaboken och interaktiva lärspel. 

 Bedömning

Så här kommer ditt arbete att bedömas. 

Du kommer att få skatta dig själv med hjälp av matrisen nedan. Din lärare kommer sedan att visa den nivå du ligger på och vad som är ditt  nästa steg.

Bedömningen svarar på: 

- Du har förmågor/kunskaper i...

- Du behöver utveckla...

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Prima 1B kapitel 6

Jag håller på att lära mig
Jag kan en hel del
Jag har full koll
Taluppfattning och tals användning
1 När jag räknar med tio i taget visar jag att...
 • Ma   3
...jag håller på att lära mig räkna med 10 i taget från 0 till 100.
...jag kan räkna med 10 i taget från 0 till 100.
...jag har full koll på hur man räknar med 10 i taget från 0 till 100 och från 100 tillbaka till 0.
Samband och förändringar
2 När jag räknar antal och ritar hälften många visar jag att...
 • Ma   3
...jag håller på att lära mig begreppet hälften så många.
...jag förstår och kan använda mig av begreppet hälften så många inom talområdet 2-10.
...jag har full koll kan använda mig av begreppet hälften så många inom talomårdet 2-10 och 10-100.
Geometri
3 När jag använder ord som beskriver läge visar jag att...
 • Ma   3
...jag håller på att lära mig vad orden över, under, på, mellan, först, sist och mitten betyder.
...jag förstår och kan använda mig av orden över, under, på, mellan, först, sist och mitten på ett rätt sätt.
...jag har full koll på och kan med säkerhet använda mig av orden över, under, på, mellan, först, sist och mitten på ett rätt sätt.
Taluppfattning och tals användning
4 När jag räknar addition i talområdet 0-10 visar jag att...
 • Ma   3
...jag håller på att lära mig räkna ut summan av två termer.
...jag kan räkna ut summan av två termer.
...jag kan med säkerhet räkna ut summan av två termer.
Algebra
5 När jag räknar "lucktal" ... 6= __+4 7+__=10 __+5=9 ...visar jag att...
 • Ma   3
...jag håller på att lära mig att använda och förstå vad likhetstecknet betyder.
...jag kan använda och förstå vad likhetstecknet betyder.
...jag kan med säkekrhet använda och förstå vad likhetstecknet betyder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: