Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: uppsats; Lord of the Flies (by William Golding)

Skapad 2018-02-19 13:36 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Centralt innehåll och kunskapskrav för textarbete.
Grundskola 8 Engelska
Din text till filmen "Lord of the Flies". Lägg ut texten i bearbetad version. Du kan också välja att skriva om en annan film eller bok.

Innehåll

Avsnitt 1

Stödfrågor till din text. Svara på så många av frågorna du kan så att din text bildar en uppsats. OBS! Du behöver inte svara på alla frågor!

The characters. Describe Ralph, Piggy and Jack

What kind of group of boys is this?

This is like a small society. At first they have democracy - how? Describe what they do.

Why do the boys divide into two groups?

They have different ideas on what to do with the captain - which ideas do they have?

There is a lot of violence in the film. Describe one scene that you remember. Why does that scene stick into your mind?

Simon was killed. What happened? How did they explain it? Why do you think it happened?

Who is the monster in the cave?

They have some important pieces of equipment to help them through every day life on this island. What are they and why are they so important?

Piggy says that things didn't work out even though they did things the way grown -ups would. Do you think things like this could happen in our society? Explain and give examples.

Why is the novel (and film) called "Lord of the Flies" you think?

Did you like the film? Explain why/why not.

Konkreta mål

Målet är att du ska uppleva en mycket känd berättelse från den engelskspråkiga världen och resonera kring dess budskap. Du tränar då också på att uppfatta talad engelska och på att själv producera en längre engelsk text samt att öka din säkerhet på att uttrycka dig i skrift på engelska.

Detta ska du bedömas på:

* Hur du kan uttrycka dig i skrift på engelska

* Hur du kan återberätta en historia som du sett eller läst

* Hur väl du kan bearbeta dina texter på engelska

Uppgifter

 • Lord of the Flies - your writing

 • Lord of the Flies - your writing

 • Writing project: Lord of the Flies

 • Lord of the flies

 • Essay: Lord of the Flies

 • Lord of the Flies - inlämning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska Lgr11 (grundmatris)

F
E
C
A
Ny aspekt
Redogöra, diskutera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att mycket översiktligt redogöra för och i någon mån diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att i någon mån agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för och diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för och diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Ny aspekt
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och i någon mån använda sig av någon enkel strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Ny aspekt
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig mycket enkelt, begripligt och i någon mån sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Ny aspekt
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och något variera sin kommunikation kan eleven i någon mån bearbeta och göra mycket enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Ny aspekt
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig i någon mån begripligt och mycket enkelt enkelt samt i någon mån anpassat till syfte och mottagare
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte och mottagare
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt i viss mån anpassat till syfte och mottagare
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt anpassat till syfte och mottagare
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: