Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i sagan och sångens värld.

Skapad 2018-02-19 14:28 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Matematiskt utforskande av taluppfattning i sagan och sångens värld.

Innehåll

Fokusområde: Hållbarhet i förhållande till matematik och de estetiska språken

Bakgrund: Med utgångspunkt i kvalitetsrapporten och kvalitetssäkringsverktyget har förskolans utvecklingsgrupp enats om följande gemensamma målområde på förskolan: Matematik. Utifrån observationer över vad barnen är intresserade av har vi valt att arbeta med matematik i sagan och sångens värld.

Syfte: 

  • Att förankra det vi tar del av under fortbildning riktat mot matematik (Matematiska förmågor i didaktiska sammanhang samt pilotprojektet utifrån Blooms taxonomi med fokus på matematik).
  • Utifrån kvalitetsrapporten väljer vi att fokusera på matematik och teknik.
  • För att skapa samsyn på förskolan vill vi att alla pedagoger fördjupar sig i matematik och lyfter den i projekten, lärmiljöerna både inne och ute.

 

Målformulering:

Läroplanen för förskolan Lpfö98 (rev 2010). s. 10.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar sin förståelse för …och grundläggande egenskaper hos mängder och antal..
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp

 

Målkriterier:

  • Uppfatta räkneorden som antal (antalsuppfattning).
  • Få erfarenhet av ord och begrepp som fler än och färre än.

 

Arbetssätt (Vad? Hur? Varför? och När?): Barn ska få möjlighet att utforska och erfara räkneorden som antal och begreppen fler än och färre än genom kända (för barnen) sagor och sånger. Dessa får barnen möjlighet att dramatisera och erfara med hela kroppen och i samspel med andra. Genom reflektioner med barnen får de möjlighet att uttrycka sin tankar och vi pedagoger ställer medvetna frågor utifrån den målformulering vi valt att fokusera på. Vi pedagoger väljer att vid vissa undervisningssituationer så delas barnen in i mindre grupper för att all barn ska få utrymme och möjlighet att få komma till tals. I andra undervisningssituationer vid olika dramatiseringar väljer vi att alla erbjuds delta för att utmanas i samspelet, turtagning och tillfälle att lära av varandra.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: