👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri med kroppen

Skapad 2018-02-19 15:21 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Geometri

Innehåll

 

Fokusområde: Hållbarhet i förhållande till matematik genom de estetiska språken

 

Bakgrund: Utifrån förskolans målområde och observationer av vad barnen gör och utforskar i lärmiljöerna har vi valt att starta ett projekt med geometriska former, lägesord, höger-vänster och matematiska begrepp som utgångspunkt.

 VAD - Geometriska former

 

Syfte:

 •Utifrån resultatet i kvalitetsrapporten väljer vi att fokusera på matematik och teknik.

 •För att skapa samsyn på förskolan vill vi att alla pedagoger fördjupar sig i matematiken och lyfter den i projekten, lärmiljöerna både inne och ute. 

 

Målformulering: 

 se kopplingar Lpfö 98/16

 

Målkriterier:

•Att varje barn känner till och kan benämna de fyra geometriska formerna, triangel, kvadrat, rektangel och cirkel. 

•Att barnen kommunicerar med hjälp av det verbala språket och/eller kroppsspråket.

•Att barnen prövar och använda olika matematiska begrepp.

•Att lärmiljön på avdelningen erbjuder ett matematisk utforskande.

 

Hur: Att på olika sätt göra geometriska former:

 • Med kroppen.
 • I samspel med varandra.
 • Olika material, Kaplastavar, geoblocks, Plus-plus.
 • Varje barn ska ges tillfällen till att väcka sin nyfikenhet inför att testa varierande material i sitt utforskande med fokus på olika matematiska begrepp. (Matematikhörnet). Lärmiljön ska erbjuda ett material som inbjuder barnen till att utforska matematiska upplevelser och förändras under projektets utveckling. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016