Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri med kroppen

Skapad 2018-02-19 15:21 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Geometri

Innehåll

 

Fokusområde: Hållbarhet i förhållande till matematik genom de estetiska språken

 

Bakgrund: Utifrån förskolans målområde och observationer av vad barnen gör och utforskar i lärmiljöerna har vi valt att starta ett projekt med geometriska former, lägesord, höger-vänster och matematiska begrepp som utgångspunkt.

 VAD - Geometriska former

 

Syfte:

 •Utifrån resultatet i kvalitetsrapporten väljer vi att fokusera på matematik och teknik.

 •För att skapa samsyn på förskolan vill vi att alla pedagoger fördjupar sig i matematiken och lyfter den i projekten, lärmiljöerna både inne och ute. 

 

Målformulering: 

 se kopplingar Lpfö 98/16

 

Målkriterier:

•Att varje barn känner till och kan benämna de fyra geometriska formerna, triangel, kvadrat, rektangel och cirkel. 

•Att barnen kommunicerar med hjälp av det verbala språket och/eller kroppsspråket.

•Att barnen prövar och använda olika matematiska begrepp.

•Att lärmiljön på avdelningen erbjuder ett matematisk utforskande.

 

Hur: Att på olika sätt göra geometriska former:

 • Med kroppen.
 • I samspel med varandra.
 • Olika material, Kaplastavar, geoblocks, Plus-plus.
 • Varje barn ska ges tillfällen till att väcka sin nyfikenhet inför att testa varierande material i sitt utforskande med fokus på olika matematiska begrepp. (Matematikhörnet). Lärmiljön ska erbjuda ett material som inbjuder barnen till att utforska matematiska upplevelser och förändras under projektets utveckling. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: