Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny10 Vatten

Skapad 2018-02-20 08:10 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska
Vad är vatten? Var finns det vatten? Hur kan vatten se ut? Vad är ett kretslopp? Vad är en lösning? Vad är en blandning?

Innehåll

Utgångspunkt

Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen. Hur fungerar egentligen detta?

 

Konkretisering av målen

Du ska kunna redogöra för vattnets olika former fast, flytande och gas samt ge exempel på dessa runt omkring oss.

Du ska med hjälp av bilder kunna redogöra för vattnets kretslopp.

Du kan sortera olika föremål beroende på om de flyter eller sjunker.

Du deltar i samtal om vattnets olika former och vattnets kretslopp.

 

Genomförande

Du ska med hjälp av bilder få visa vattnets kretslopp.

Du ska få veta hur en vattenmolekyl ser ut. 

Du kommer att få läsa, skriva text och se film om vattnets kretslopp.

Du kommer att få pröva att vara en vattenmolekyl och genomgå de tre olika formerna, fast, flytande och gas.

Du kommer få se och prova olika experiment med vatten.

 

Viktiga begrepp vi kommer använda oss av:  H2O, is, snö, fryser, vattenånga, flyter, sjunker, fastform, flytande form, gasform, avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

 

Dokumentation och bedömning

Vi dokumenterar elevernas kunskaper och undersökningar genom olika former av arbetsblad och uppgifter.

Vi bedömer fortlöpande under arbetets gång (experiment, undersökningar och diskussioner).

Uppgifter

 • Vatten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: