Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4B - kapitel 1 Bråk

Skapad 2018-02-20 09:50 i Ornäs skola Borlänge
Vi arbetar med de fyra räknesätten och prioriteringsregeln, multiplikation, division, taluppfattning, statistik och algebra.
Grundskola 4 Matematik
I det här kapitlet kommer du att få lära dig mer om bråk. Du kommer att få öva på vad bråkform innebär, hur bråk skrivs på olika sätt samt hur man adderar och subtraherar bråk. Problemlösning kommer att övas vid separata tillfällen, där du får arbeta i grupp.

Innehåll

 

Innehåll:

 • Tal i bråkform.
 • Omvandling från en bråkform till en annan och hur lika stora bråk kan skrivas på olika sätt.
 • Storleksordning av bråk.
 • Tal i blandad form.
 • Addition och subtraktion av bråk.
 • Ta ut delar av tal.
 • Problemlösning i grupp vid separata tillfällen.

 

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Praktiska övningar i grupp.
 • Diskussioner enskilt, i grupp samt helklass.
 • Arbete i övningshäften.
 • Arbete i Favoritmatematik 4B.
 • Riktade insatser vid behov.
 • Problemlösning i grupp vid separata tillfällen.

 

Bedömning:

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper och matematiska förmågor muntligt och skriftligt vid det dagliga arbetet vid diskussioner enskilt, i grupp eller helklass. Du kommer även att få möjlighet att visa dina skriftliga kunskaper och förmågor vid det dagliga arbetet enskilt samt i grupp.

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper samt problemlösningsförmåga skriftligt och muntligt vid separata tillfällen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: