Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök

Skapad 2018-02-20 10:12 i Krusboda skola Tyresö
Under denna arbetsperiod kommer du genom en rad olika undersökningar och experiment att få utveckla din förmåga att arbeta vetenskapligt genom att: göra förutsägelser (hypotes), dvs. gissa hur du tror att resultatet av undersökningarna kommer att bli observera och göra iakttagelser, dvs. att noga titta på vad som händer vid de olika undersökningarna se mönster, struktur och samband utifrån de resultat du får vid de olika undersökningarna, dvs. att både muntligt och skriftligt kunna beskriva vad som hände och reflektera över resultatet (”varför det blev som det blev”)
Grundskola 4 – 6 Kemi
Under denna arbetsperiod kommer du genom en rad olika undersökningar och experiment att få utveckla din förmåga att arbeta vetenskapligt genom att: göra förutsägelser (hypotes), dvs. gissa hur du tror att resultatet av undersökningarna kommer att bli observera och göra iakttagelser, dvs. att noga titta på vad som händer vid de olika undersökningarna se mönster, struktur och samband utifrån de resultat du får vid de olika undersökningarna, dvs. att både muntligt och skriftligt kunna beskriva vad som hände och reflektera över resultatet (”varför det blev som det blev”)

Innehåll

Arbetsområde: Kemiförsök

Under denna arbetsperiod kommer du genom en rad olika undersökningar och experiment att få utveckla din förmåga att arbeta vetenskapligt genom att:

 • göra förutsägelser (hypotes), dvs. gissa hur du tror att resultatet av undersökningarna kommer att bli
 • observera och göra iakttagelser, dvs. att noga titta på vad som händer vid de olika undersökningarna
 • se mönster, struktur och samband utifrån de resultat du får vid de olika undersökningarna, dvs. att både muntligt och skriftligt kunna beskriva vad som hände och reflektera över resultatet (”varför det blev som det blev”)

Syfte:

Undervisningen i kemi ska syfta till att du utvecklar din förmåga att:

Centralt innehåll eligt Lgr 11:

Undervisning:

Du kommer att utföra en rad olika undersökningar med olika vardagliga (men för dig hemliga) ämnen.

Arbetsområdet kommer att avslutas med ett slutuppdrag. Vid slutuppdraget behöver du använda dig utav de kunskaper och erfarenheter du gjort vid de olika undersökningarna under perioden. För att lyckas med detta tillämpar vi ett vetenskapligt arbetssätt.

Du kommer att få lära dig att dokumentera dina undersökningar på olika sätt, skriftligt, i form av tabeller och diagram.

Bedömning:

När du är klar med arbetsområdet bedöms:

 • din förmåga att arbeta vetenskapligt
 • din problemlösningsförmåga
 • din förmåga att utföra undersökningar efter de instruktioner som ges
 • din förmåga att dokumentera de iakttagelser du gör
 • din förmåga att ta ansvar för arbetet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: