Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mors lilla Olle

Skapad 2018-02-20 10:18 i Grönvallska förskolan Örebro
Förskola
utifrån berättelsen och sången om mors lilla Olle, lär vi oss fakta om björnen, dramatiserar och utvecklar våra empatiska förmågor.

Innehåll

Vi planerar att utveckla berättelsen om mors lilla olle på olika sätt. genom att tex: dramatisera, läsa, titta på fakta och värna om djur och natur.

Kompisböckerna kommer att ingå som en del i arbetet.

Varför?

Vi vill uppnå en jämnlik förskola och insikt i allas lika värde och arbetar mycket med ett normkritiskt förhållningssätt dagligen. Genom att läsa litteratur och diskutera innehåll. fångar vi upp det i den vardagliga dialogen mellan barn/vuxen och barn/barn eftersom vi har sett att de ibland har svårt att sätta sig in i den andras partens situation. Vi delar barngruppen i mindre grupper, genom att konkret ta upp olikheter i sagor,litteratur eller teater/rollspel/titta på film. Kan vi utmana deras fantasi, känslor och förståelsen av allas  lika värde.

Syfte/Mål

Vi vill att barnen har fått en förståelse för hur man är en god kompis samt få alla barn att känna sig delaktiga och trygga i de olika gruppkonstellationerna. Vid terminens slut vill vi att barnen har ökat sin ordförståelse och fått bättre empati för andra. Genom sagor och berättelser getts möjlighet att förstå ett händelseförlopp som de på olika sätt kan återberätta. Att talutrymmet fördelas så att alla barn får möjlighet att prata inför gruppen.

För barnen

 • Dela barngruppen i mindre grupper.
 • Vi vill öka barnens ordförråd, sin förmåga att återberätta samt att föra en dialog kring händelseförlopp.
 • Prata med barnen om hur vi kan vara en bra kompis
 • väcka barnens lust för litteratur.

 

För pedagogerna

 • Inspirera barnen att känna lust för bokläsning
 • Få alla barn att känna sig delaktiga/inkluderade i gruppen
 • Ta del av för ämnet relevant litteratur
 • Ge barnen möjlighet att fungera i olika gruppkonstellationer. 

Hur involverar vi vårdnadshavarna?

Genom en öppen dialog med vårdnadshavarna, föräldrarmöte, information via unikum och på avdelningen.

I föräldrarenkäten kan vårdnadshavarna uttrycka vad de tycker anonymt till oss.

Övrig information:

Örebro kommun arbetar för en giftfri förskola. Inköp av nya lekmaterial kommer att göras med varsamhet.

Förskolan är kostnadsfri. Vi pedagoger kommer att tillhandahålla lite matsäck vid olika tillfällen och erbjuda annan matrial som kan behövas.

Vi arbetar tillsammans med barnen för en hållbar utveckling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: