Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9C och 9D Sagor v 6-11

Skapad 2018-02-20 10:34 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska
Människor har i alla tider och över hela världen berättat sagor. Sagorna förknippas ofta med barn men har inte alltid varit till för barn. Förr i tiden var sagorna även populära berättelser som var vanligt förekommande bland vuxna. I sagans värld kan allt hända. De utspelar sig i en påhittad tid och i en påhittad miljö. Där finns det förtrollade varelser och troll som måste besegras. Där är kampen mellan gott och ont vanlig. I det här arbetsområdet kommer vi fördjupa oss i sagans värld. Vi kommer läsa sagor, diskutera sagors innehåll, dramatisera sagor och slutligen skriva egna sagor.

Innehåll

Tidsplan:

v 6-11

Examinerande uppgifter:

V7 onsdag examinerande uppgift om Bortbytningen och Saskia och de tre flöjterna.

V10 onsdag ge skriftlig respons på annan elevs saga.

V11 onsdag, saga inlämnad och klar skriven i word strl 12, inlämnad i unikum (se uppgift)

Detaljerat schema:

V6 Onsdag

Introduktion Sagor vad är det? Vilka sagor känner ni till? Varför finns det sagor?

Folksagor, Fabler, Konstsagor (s123-125 i Portal)

Börja läsa Selma Lagerlöfs Bortbytingen på lektion, (delas ut på lektionen) OBS! Läsa färdigt texten hemma!

V6 Fredag Läsa skönlitteratur, ev jobba med uppgifter kring skönlitteratur.

V7 Måndag

Startuppgift: Prata om Bortbytingens tema och innehåll.

 Gå igenom sagan som genre och att skriva berättande text, Börja läsa Saskia och de tre flöjterna OBS! Läsa färdigt texten hemma! Viktigt att ha läst båda sagorna inför onsdagens lektion.

Genomgång om vad som är typiskt för sagor som textgenre.

 1. Start, det var en gång, För länge sedan
 2. Påhittade miljöer
 3. Ofta ung flicka eller pojke (eller både ock) vanligt med rik och fattig
 4. Ett svårt uppdrag
 5. Övernaturliga varelser, troll, häxor, feer
 6. Otroliga händelser
 7. Magiska tal , tre eller sju
 8. Det goda segrar
 9. Lyckligt slut

V7 Onsdag Examinerande uppgift om Bortbytingen och Saskia och de tre flöjterna. OBS! Ha med er dator , uppgiften skrivs i digiexam.

Om du hinner färdigt börja planera egen saga

V7 Fredag Läsa skönlitteratur ev jobba med uppgifter kring det du läst.

V8 Måndag Planera saga ev börja skriva saga

V8 Onsdag Skriva saga

V8 Fredag Läsa skönlitteratur ev jobba med uppgifter kring det du läst.

V10 Måndag Skriva saga

V10 Onsdag Läsa utkast av annan elevs saga, ge respons

V10 Fredag Läsa skönlitteratur ev jobba med uppgifter kring det du läst.

V11 Måndag Skriva saga

V11 Onsdag Skriva saga, lämna in saga via unikum. (se uppgift onsdag 17 mars)

 

 

 

 

Uppgifter

 • Ge respons på annan elevs saga ons 10 mars. Följ mallen som finns i uppgiften. Skriv och lämna in i Unikum.

 • Saga inlämnad och klar 17 mars. Obs skall vara skriven i word strl 12. Kom ihåg att följ genrens stil och instruktioner.

 • Planera din saga. Ladda ned dokumentet och spara det på din dator, när du är klar lämna in uppgiften här.

Matriser

Sv
Svenska, Domnarvets skola grundmatris

E
C
A
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Samtala & diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: