Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids: Skapande med hjälp av teknik

Skapad 2018-02-20 10:38 i Växjö Montessoriskola Grundskolor
En aktivitet för fritidshemmet under vårterminen 2018. Vi kommer arbeta med tekniska prylar och arbeta för ett hållbart samhälle.
Grundskola F – 6
Ett temaarbete för fritidshemmet under veckorna 17-21.

Innehåll

Under veckorna 17-21 kommer vi att arbeta med olika tekniska hjälpmedel som har förbrukats på något sätt. Eleverna kommer att använda sig av dessa för att skapa nya saker. Arbetet kommer att avslutas med en utställning där vi även har ett café för föräldrarna och barnen. 

Eleverna ska ta med sig tekniska prylar som kan återanvändas på olika sätt. 

Eleverna får göra en skiss och ritning över det de vill göra.

Eleverna ska plocka isär och upptäcka vad sakerna innehåller och vad deras olika uppgifter kan vara. 

Eleverna producerar något nytt med hjälp av den eller de prylar som de har med sig och använder sig av material som skolan tillhandahåller. 

Under arbetsgången kommer diskussionen vara kring hållbarhet och användbarhet och hur samhället ser ut idag när det gäller prylar och framförallt tekniska saker.

Arbetet kommer dokumenteras dels genom unikum men även en blogg där vi kan inspirera andra fritidshem. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: