Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP KEMI 7A

Skapad 2018-02-20 12:38 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola F
LPP KEMI 7A

Innehåll

Pedagogisk planering  kemi för arbetsområdena   “Ämnenas små beståndsdelar och blandningar “Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

genomföra systematiska undersökningar i kemi,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi. miljö, hälsa och samhälleCentralt innehåll i kursplanen för Kemi:

Kemin i naturen

 

Kemin i vardagen och samhället

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.

Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.

Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.

Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.

Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

 

Kemin och världsbilden

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.

De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.Konkretisering av mål

 

Eleven ska

 • Allt är uppbyggd av atomer

 • Skillnaden mellan atomer och molekyler.

 • Skillnaden mellan grundämnen och kemiska föreningar

 • några vanliga grundämnen och deras kemisk tecken..

 • Kunna förklara begreppen “smälter, förångas, stelnar och kondensera”

 • olika former av blandningar

 • olika metoder att separera blandningar.
Arbetsformer

 

 • Genomgångar ( ord/begrepp tas upp på våra genomgångar, förklaras)

 • Arbete i läroboken och/eller i google Classromm

 • Laboration och laborationsrapporter

 • Film i arbetsområde och gruppdiskussioner

 • Läxor och fördjupning

 • Avsnittet avslutas med ett skriftligt kunskapsprov

 •  

Bedömning

Bedömning görs kontinuerligt under kemi lektionerna, av inlämnade arbetsuppgifter,

läxförhör och på det avslutade provet.

Din förmåga att planera och genomföra en laboration du gör och din förmåga att dra slutsatser

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: