👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema-Babblarna

Skapad 2018-02-20 12:58 i Pysslingen Förskolor Blåbärsstället Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Genom barnens visade intresse för Babblarna vill vi undervisa gruppen i läroplanens olika mål med hjälp av dessa. För att varje barn ska få utvecklas till sin fulla potential.

Innehåll

Strävansmål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

VAD ska undervisningen utmana.

I februari arbetar vi med värdegrunden och tar då hjälp av Doddo. Vi använder också Doddos färg som är blå i vårt skapande och vattenlek. 

Vi undervisar barnen i hur man är en bra kompis och att man är rädda om varandra och att alla är lika värda. Vi vill få barnen att öva sina empatiska förmågor, att barnen förstår att man inte puttar/knuffas/slår någon. Vi kramar varandra om man vill och att man måste "fråga" om lov först innan man kramas. Vi utmanar barnen i att förstå tur-tagning, dela med sig. Övar förmågan att förstå/utföra en instruktion. 

Här skrivs vilka förmågor som pedagogen ska utmana, stimulera skapa förutsättningar för uppmana m.m. samt genom vilka objekt.

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Barnen är indelade i 3 mindre grupper med en ansvarig pedagog knuten till gruppen, pedagogerna byter grupper månadsvis.

Bläckfiskarna - (de barn som har kommit lite längre än de övriga.) Februari ansvarig pedagog Tina

Guldfiskarna - (de barn som är kommit igång med gruppaktiviteter)Februari ansvarig pedagog Lorena

Krabborna - (de barn börjar få ett intresse för gruppaktiviteter) Februari ansvarig pedagog Voyla

I mars är Lorena ansvarig för Bläckfiskarna

I mars är Voyla ansvarig för Guldfiskarna

I mars är Tina ansvarig för Krabborna

 

 

Tid:

Måndag, tisdag och torsdags förmiddagar har vi våra grupper. 

1 förmiddag - utelek på gården, 1 förmiddag - skapande och 1 förmiddag - vattenlek

I vår skapande ska vi göra saker som har med Doddo - februari värdegrunden-blå/  Bobbo - mars rörelse-röd. 

Varje pedagog planerar sin aktivitet utifrån barnens utveckling och intresse som finns i grupperna. Det är varje pedagogs uppgift att undervisa barnen i övningar/aktiviteter som stimulerar barnen att lära sig om det aktuella ämnet. 

 

 

Här beskrivs antal barn och pedagoger som ska vara deltagare respektive projektledare samt även hur dessa barn är som grupp. Vad de har för förmågor, intressen och behov samt var befinner de sig kompetensmässigt. Det är naturligtvis av stor vikt som projektledare/pedagog att känna till barnens förtjänster och nuläge. Detta för att vi ska utmana barnet vidare i sin kompetens och ge dem möjlighet till att utvecklas i sin fulla potential. Med andra ord ska vi bedriva undervisning och barnen ska lära sig hela tiden och med hjälp av oss befinna sig i en proximal utvecklingszon.

Förberedelser:

Genom en detaljerad planering som skrivs här planerar varje pedagog vad som ska undervisas om här och skriver ner detta om det är så att man blir sjuk ska en annan kunna ta över och veta vad som är uttänkt för det aktuella tillfället. 

 

Vad behöver du som pedagog leta fram när det gäller material, både fysiskt men även information kring ämnet du vill belysa i syftet.

Aktiviteter:

Februari: Dodo blå, presentation. skapande, samling, vatten lek, ute verks..

 

Bäckfiskarna: 

Vatten lek. Lek med leksaker i, röd: 

Barnen använder olika föremål i färgen blå: hink, mugg, vattenkanna, bil, boll, etc. vi nämner och lär namnet på alla föremål och leker med språket. vi kommunicerar(språk) och prövar oss med olika teknik och undersöker vatten.

                Bubbel hitta under leksaker i vattnet, blå, röd

Barnen ska fånga ett föremål utan att se vad det är, föremålet måste vara röd, som Dodo. Vi lär att lyssna, förstå uppdraget, tur tagning. på ett lekfull sätt lär vi oss att sortera.

                 Undersöka snö, bl. (blå) och röd
Barnen undersöker, känner mad alla syner. vi ser en kemisk reaktion när vi sprutar färgen. Snön blir till vatten.

Ute lek      Måla snön, röd (blå)

Barnen använder snön inomhus, använder ficklampor, experimentet blir till. Röd vatten.
                   Fylla flaska, papper mache, röd (blå), sätta ögon
Den flaska med snön blir röd vatten som Dodo, den ska bo ute där den ska ha sitt hus.
                  
Bobo tränar balans

Bobo rörelse kort, vi gör en hinder bana, uppdraget och lista, med vad vi behöver för att bygga den tillsammans, finns i Dodos väska.

                    Bobo  dansar

                    Bobo sak letar saker, blå, röd

                    Bobo boll lekar, basket sparka sikta i hink


Samling.  (Dodo) Bobo väska ett uppgift

                    Rörelse kort, sång "nu ska vi dansa..hoppa...snurra

                   Gissa det som försvinner

                    Bygga tillsammans

                    Yoga för barn

Ateljé (Dodo) Bobo vilken färg?

            Bobos väska uppgift. Måla med kritor, lära känna

            Måla med målar färg, vattenfärg,pensel, 

            Diskborste, toarullar, disksvampar ,

             Klistra, tunn papper blå, skollim, paljetter.

 

Guldfiskarna

Krabborna

Mars: Dodo, tjuvstartade tillsammans med bobbo.samma som feb. Med röd färg.rörelse och dans. Om kärlek och omtanke

Bläckfiskarna får Bobos väska.

vecka 1

Med saxar , lim och röd silkes papper. Bobo glade färdiga malla att fylla i. Här tränar barnen på finger och fin motoriken och lär sig tekniken att limma.

Fortsätter med Bobos väska, på ute verks. Vi har silkes papper ute och fyller i två stora petflaskor, en blå för förra månaden och en röd för denna månad, de ska vara ute för lek i blivande ute station med bablarna. Vi fyller sedan flaskorna med snö, senare med vatten.

tillfälle nr, 3. I vatten lek har vi enbart rödaleksaker, vi leker med skum, tränar på att blåsa, ser mönster som blåst lämnar på skummet. Det för blivande tung placering och uttal, i sin talförmåga.

på samlingen, bablarna gymnastik i Bobos väska, hitta rätt djur försvann, kims lek. ...

Guldfiskarna

Krabborna: kommer att i vattenleken få leka i rött vatten med eller utan bubblor de kommande veckorna. De kommer att få ha röda leksaker med i leken. Vi jobbar just nu med Bobbo som har röd färg. Tina kommer att observera, delta och stötta barnen i sin lek och göra lärloggar på varje barn i gruppen. I skapande kommer vi också bedriva undervisning med hjälp av Bobbo och den röda färgen. Vi kommer att måla med vattenfärg, skapa i lera,deg eller liknande och sedan måla det. Ute kommer vi att blåsa såpbubblor mm. och leka med de andra avdelningarna. I alla aktiviteter kommer motorik och rörelse att vara starkt närvarande i undervisningen och vi tar hjälp av vår kompis Bobbo. 

 

I april:

Bläckfiskarna:

Guldfiskarna:skapandet kommer vi att använda gul vattenfärg till att börja med i vårt skapande. Vi ska måla Bibbi fylleriteckning. Nästa gång ska vi måla efter en schablon av Bibbi och samtidigt lyssna på klassisk musik. Nästa gång ska vi göra en Bibbi av våra fötter, gången därpå ska vi fylla i så många Bibbi som vi är i ålder. 

Vattenleken lekte vi första gången med gul färg coh bubblor, nästa gång ska vi göra månsand med ev. gul karamellfärg.. Vi ser hur detta slår an på barnen och gör en fortsatt planeringen efter. 

Uteleken - Där blåser vi såpbubblor av olika slag. Vi ska göra vår egen blandning och se om det fungerar. Vi kommer också att leka vid kulramen och leka med matematik. 

Krabborna:vattenlek gul vatten i vatten. Idag har vi Bibbi med oss och i bibbis hus har vi gula föremål. Först hittar vi bollar dem tar vi och släpper på banan. Efter en stund tar vi fram några andra lådor med diverse lego, klossar allt i gul och räknar dem. Vi avslutar med att fylla i var sitt provrör och fyller det med vatten och bibbis färg som vi kan ta med oss och visa våra andra kompisar.

utelek. Bibbi hade ordnat en bana ute på gården och i Bibbis hus hade Bibbi sina alldeles egna gula bollar, alla som ville fick vara med. Bibbis bollar fick man bara ha att leka vid banan. Ute var vi med många andra nyfikna kompisar. Vi gör som andra visar oss, hur det ska gå till. Alla får prova på.banor är gamla plat förpackning från inköpta gardin stång, bollar är gula flör kulor.

Skapande, måla med gul färg. Bibbi hade med sig en liten och en stor toa rulle, här får vi gämföra stor och liten en matematisk tänk, och alla fick välja vilken storlek man ville måla på en Bibbi docka av, avbild av Bibbi får målas på A4 den kan man fortsätta att måla i gulfärg också.

samling. Vi räknar barnen, vi har bibbis burk med stor och liten djur, vi sjunger om dem. Vi ser efter hur lång barnen är och hur lång vuxna är. Matematik med Bibbi.

Efterarbete:

Varje pedagog ska försöka samla barnen efter en aktivitet och prata/visa bilder/ reflektera över vad de gjort en kortstund. För att få barnens reflektioner med i det fortsatta arbetet framåt. Sedan sammanställs detta på nästa checkpoint.

Efterarbete kan komma att behöva planeras beroende på aktivitet. Barnen skall bli mer delaktiga i verksamheten genom att delta i t.ex pedagogiska dokumentationer där vi tillsammans med barnen tittar på vad vi gjort och därigenom kan vi pedagoger lyssna in och anteckna deras tankar och ord.