Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kudde med applikation och broderi vt-18

Skapad 2018-02-20 13:15 i Västra Karups skola Båstad
En kudde med egen design, där teknikerna applikation och broderi ingår.
Grundskola 5 Slöjd

Under arbetsprocessen övar, tränar och utvecklar du olika förmågor. Utifrån instruktioner syr du en kudde med personlig prägel

Innehåll

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Utifrån instruktioner visar du att du kan sy en kudde där färgval och dekoration har betydelse för ett personligt arbete. Du visar att du kan välja och använda redskap, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt. Genom att resonera kring nyproducerat och återbrukat material visar du förståelse för resurshållning och miljömedvetenhet. När kudden är färdig kan du resonera kring förtjänster och brister i arbetet.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att utifrån instruktioner formge och framställa enkla slöjdföremål.

Din förmåga att utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge motiveringar till dina val.

Din förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.

Din förmåga att ge omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Kuddens storlek och hur man uttrycker och skriver detta.

Inredning, design och kvalitet.

Olika material, nyproducerat och återbrukat.

Idéer och lämpliga bilder/mönster till applikationer.

Strykning och strykjärnets funktioner.

Symaskinens funktioner (även mönstersömmar och textsömmar).

Hur man syr applikationer.

Hur man gör olika sorters kantavslutningar (fållar).

Hur man mäter och markerar sömsmån.

Hur man broderar några olika sorters stygn.DokumentationAvsnitt 7

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Textilslöjd

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Din förmåga att utifrån instruktioner formge och framställa enkla slöjdföremål.
Du får mycket stöd och hjälp med tydliga instruktioner om vad och hur du ska göra i ditt arbete.
Du får stöd och hjälp med instruktioner om vad och hur du ska göra i ditt arbete. Du kan göra enkla val som har betydelse för det färdiga arbetet.
Du kan till viss del kombinera tekniker och material. Du gör slöjdarbetet på ett traditionellt sätt med viss personlig prägel.
Du kan göra kreativa och medvetna val i olika material för att få ett välarbetat och personligt präglat arbete med god kvalitet.
Ny aspekt
Din förmåga att utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge motiveringar till dina val.
Du gör ditt slöjdarbete utifrån tydliga instruktioner med mycket enkla tekniker. Du ger sällan motiveringar till dina val under arbetets gång.
Du gör ditt slöjdarbete utifrån instruktioner. Oftast väljer du enkla tekniker och moment. Du kan ge enkla motiveringar till dina val.
Du väljer oftast själv hur du ska göra ditt arbete men vill följa instruktioner som ger dig en utveckling av tekniker och moment. Du kan ge motiveringar till dina val.
Du väljer tillvägagångssätt i slöjdarbetet som är lite svårare och utvecklande för dig. Du ger tydliga motiveringar till dina val, som är väl genomtänkta.
Ny aspekt
Din förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Du är osäker och tar sällan egna initiativ i ditt arbete. Du får mycket stöd och hjälp med arbetsgången i slöjdarbetet, samt att lära och förstå slöjdspecifika ord.
Ibland är du osäker i ditt arbete och frågar om saker vi har gått igenom. Du får stöd med arbetsgången i slöjdarbetet. Du kan och förstår några vanligt förekommande slöjdspecifika ord.
Du vet oftast vad du ska göra i slöjdarbetet. Utifrån dina egna funderingar, diskuterar du och ställer de frågor du behöver få svar på för att komma vidare i arbetet. Du kan och förstår till viss del slöjdspecifika ord.
Du vet vad och hur du ska göra, du arbetar självständigt med ditt slöjdarbete. Du uttrycker dig med slöjdspecifika ord när vi diskuterar ditt arbete.
Ny aspekt
Din förmåga att ge omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan med viss hjälp se starka och svaga sidor och skilja mellan ett bra och mindre bra arbete. Du har svårt med att uttrycka hur ett slöjdarbete är utfört med slöjdspecifika ord.
Du kan se starka och svaga sidor och skilja mellan ett bra och mindre bra arbete. Du kan till viss del utrycka dig med slöjdspecifika ord, men det är med ett kort innehåll.
Du ser vad som är bra och mindre bra i ett slöjdarbete. Till stor del uttrycker du dig med slöjdspecifika ord då du ger förslag på alternativa lösningar, samt ger ett relevant omdöme om arbetet.
Du kan tydligt redogöra för förtjänster och brister i ett slöjdarbete. På ett naturligt sätt uttrycker du dig med slöjdspecifika ord och begrepp. Du kan motivera ditt omdöme och ge konstruktiv kritik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: