Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Främja lika rättigheter och möjligheter - Kränkande behandling

Skapad 2018-02-20 13:52 i Taffelbäckens förskola Åre
Förskola
Främja lika rättigheter och möjligheter Främjande handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån förskolans övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Detta värdegrundsarbete syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att utveckla en miljö där alla barn känner sig trygga och utvecklas. Arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter riktar sig till alla barn och ska genomföras utan att det föranleds av något särskilt problem. Det främjande arbetet är en av verksamhetens fortgående uppgifter och bör därför bedrivas på ett kontinuerligt, systematiskt och målinriktat sätt.

Innehåll

Kränkande behandling.

Vi vill att: 

  • alla barn ska få känna att de duger precis som de är,  
  • att de accepterar andra som de är och får möjlighet att utvecklas utan begränsningar.

Genom att: 

 

  • Vi ska arbeta med barnen i mindre grupper för att stärka ett positivt samspel. 
  • Utifrån barnen och deras tankar ska vi planera den pedagogiska verksamheten och anpassa förskolans miljö.    
  • Vi ser olikheter hos varandra som en tillgång vi kan lära oss av, vilket möjliggör respekt för varandras olikheter.  
  • Vi pedagoger ska vara aktiva, inspirerande, nyfikna och lyhörda så att barnens inflytande får stort utrymme. 
  • Om det händer en situation som kräver insats ska vi omedelbart ta tag i händelsen och diskutera det i arbetslaget.  
  • Vi observerar och dokumenterar i vilka situationer händelsen sker. Vi diskuterar huruvida det är något i vårt arbetssätt, förhållningssätt samt om det är något i miljön som bör förändras. Alla pedagoger är lyhörda för barnens egna uttalanden eller uttryck kring sina upplevelser.
 

 

  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: