Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation, Träningsskola

Skapad 2018-02-20 14:04 i Johannesbäck grundsärskola Uppsala
Skapa intresse för bokstävers - form, ljud och användningsområde
Grundsärskola F – 9 Kommunikation
Du kommer att arbeta med arbetsområdet kommunikation. Vi ska tillsammans väcka nyfikenhet samt utveckla ditt intresse för arbetsområdet. Du kommer på ett lekfullt sätt bekanta dig med bokstävers form, ljud samt användningsområde.

Innehåll

Innehåll 

Du kommer att ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 

 • känna till alfabetet, bokstävers namn och ljud.
 • koppla ihop ljud och bokstav.
 • läsa ihop bokstäver till ord.
 • tala/teckna för att föra ett samtal om givet ämne.
 

Arbetssätt

Du kommer att använda olika material, konkret, digitalt och arbetsböcker/arbetsblad så att flera sinnen tillsammans kan stärka ditt lärande. Vi kommer att arbeta tillsammans i olika grupparbeten samt enskilt med olika uppgifter.

Du kommer bl.a. att arbeta med:

 

 • att på olika sätt identifiera bokstäver och bokstavsljud.
 • att på olika sätt läsa ihop bokstäver samt identifiera ord.
 • att uppmärksammans på bokstäver och ord i din omgivning.
 • att forma och skriva bokstäverna på olika sätt och med olika material.
 • att träna på att delta i samtal och turas om att tala och teckna och lyssna, vänta på sin tur.
 • olika kommunikationsappar på iPad.
 • olika serier, t.ex Livet i bokstavslandet, Fem myror...
 • sjunga olika sånger, leka olika lekar och spela olika pedagogiska spel.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

 

 • din förmåga att känna igen några ordbilder från din vardag.
 • din förmåga att koppla rätt bokstavsljud och namn till rätt bokstav.
 • din förmåga att läsa ihop bokstäver och enkla ord.
 • din förmåga att kommunicera/samtala, tala och teckna, med kamraterna (lyssna, fråga och svara). 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • .
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: