Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige under 1500-talet

Skapad 2018-02-20 14:29 i Fontinskolan Kungälv
Grundskola 4 – 6 Historia
Du kommer under v.49 - 10 att lära dig om livet i Sverige under 1500-talet. Då ska du lära dig om några viktiga händelser och hur Gustav Vasa befriade Sverige från Kalmarunionen. Vidare kommer du att få en förståelse för de förändringar som genomfördes och hur de påverkat vårt land fram till idag. Du ska också lära dig om några viktiga upptäckter och upptäcktsresor under denna tid. Vi kommer att läsa i historieboken, ha diskussionsövningar, skriva om olika personer och händelser från tidsperioden samt se på film.

Innehåll

Här presenteras en matris med de kunskapskrav som finns för: Godtagbara kunskaper, Mer än godtagbara kunskaper samt Mycket mer än godtagbara kunskaper.

Matriser

Hi
Sverige under 1500-talet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Gustav Vasas väg till makten
Du kan ge något exempel om Gustav Vasas väg till makten. Du kan berätta om en viktig förändring han genomdrev.
Du kan ge ett par exempel från Gustav Vasas väg till makten. Du kan berätta om ett par viktiga förändringar han genomdrev.
Du kan berätta om och ge flera exempel från Gustav Vasas liv samt väg till makten. Du kan resonera om och ge flera exempel på hur de förändringar han lyckades genomdriva förändrade Sveriges utveckling under 1500-talet.
Viktiga händelser i Sverige och Norden under 1500-talet.
Du kan redogöra för minst en viktig händelse som skedde under Gustav Vasas tid.
Du kan redogöra för ett par viktiga händelser som skedde under Gustav Vasas tid samt beskriva deras betydelse i dagens Sverige.
Du kan redogöra för flera viktiga händelser som skedde under Gustav Vasas tid samt beskriva deras betydelse i dagens Sverige.
Gustav Vasas söner och livet under 1500 - talet
Du kan berätta något exempel om varje kung efter Gustav Vasa fram till 1611. Du kan även säga något om livet för människorna på landsbygden.
Du kan berätta om ett par exempel om varje kung efter Gustav Vasa fram till 1611. Du kan även berätta om några saker om livet för människorna på landsbygden. Du kan även berätta om ett par skillnader mot hur det är idag.
Du kan berätta om flera exempel om varje kung efter Gustav Vasa fram till 1611. Du kan resonera kring flera exempel om livet för människorna på landsbygden och återge flera skillnader och jämföra med hur det är idag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: