Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sverige

Skapad 2018-02-20 14:34 i Björndammens skola Partille
Här är Björndammens skolans mall
Grundskola 4 – 6 Geografi Svenska
Under några veckor kommer du att få lära dig mer om Sverige: Sveriges landskap och Sveriges geografi.

Innehåll

Lpp Sverige

Syfte

Arbetet med tema Sverige syftar till att utveckla följande förmågor:

Geografi

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om

geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt

medvetande.

Svenska
Söka information från olika källor och värdera dessa.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 

Centralt innehåll

För att utveckla ovanstående förmågor tar vi hjälp av följande centrala innehåll:

 

Geografi

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Svenska natur- och kulturlandskapen, processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

 

Svenska

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad

och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen

hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel

för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk

kan påverka en presentation

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i böcker,

genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

 

Kunskapskrav

Efter arbetsområdets slut ska du visa:

Geografi

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra metoder.

Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

Svenska

Eleven kan skriva faktatexter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande

struktur.

Eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

 

Arbetssätt

Läsa texter, söka information, skriva faktatexter, muntliga presentationer, filmer, arbeta med kartor, pararbete, enskilt arbete, praktiskt arbete, studiebesök

 

Begrepp

sjö, ö, kust, halvö, norr, söder, öst, väst, berg, fjäll, stad, ort, landskap, skog, slätt

 

Bedömning

Bedömning kommer att ske:

Löpande under arbetets gång

Vid den muntliga presentationen

Inlämning av faktatexten
Prov på namngeografi och lägesord

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: