Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vatten åk 1

Skapad 2018-02-20 14:58 i Stentägtskolan Söderhamn
Vårt arbetsområde inom tema vatten
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Teknik Svenska Bild
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen.

Innehåll

Målet med temat vatten är att du ska utveckla;

 • din förmåga att förklara, beskriva och rita vattnets kretslopp
 • din förmåga att använda ord och begrepp som fastform, gasform, flytande form, avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
 • din förståelse för vattnets betydelse för allt liv på jorden
 • din förmåga att skriva en enkel faktatext om vatten på datorn
 • din förmåga att delta aktivt i undersökningar och resonera kring vad som sker

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att prata om vattnets kretslopp. 
Vi kommer att se film om vatten.
Vi kommer att utföra gemensamma undersökningar, experiment 
Vi skriver faktatexter om vatten.

Vi diskuterar och drar slutsatser utifrån experimentresultat.

 

  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv Tk Bl
Bedömning av arbetet med VATTEN

Detta behöver jag arbeta mer med.
Detta kan jag.
NO
Förklara och beskriva vattnets kretslopp.
NO
Vattnets olika former.
NO
Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
Sv
Skriva en faktatext om vatten.
NO
Vet något som flyter och något som sjunker i vatten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: