Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för pedagogisk planering

Skapad 2018-02-20 15:00 i Hålta förskola Kungälv
Förskola

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Barnens intressen och kunskaper

MÅL

Huvudmål utifrån LPFÖ-98
Pedagogens syfte

METOD

Hur förbereder, inspirerar och utmanar vi barnen?
Hur och när gör vi detta?
Vilka ska vara med?
Ansvarsfördelning för personalen?
Hur och när får barnen inflytande i temat?
Hur motverkar vi traditionella könsmönster genom temat?

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar vi?
Vad dokumenterar vi?

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

När ska vi utvärdera och hur?
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: