Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 7 Section 3 At home

Skapad 2018-02-20 15:19 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 7 Engelska
Det här arbetsområdet kommer att handla om hemmet och saker som vi vanligtvis har i ett hem. Det vi läser om, lyssnar på, samtalar och skriver om kommer att handla om det som finns i ett hem.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att;

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och olika slags texter. (läsa, lyssna och förstå)
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift. (tala och skriva)
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd. (t. ex. förklara med andra ord)

Innehåll och arbetssätt

Vi kommer att;

 • lyssna på dialoger och andra texter
 • läsa olika typer av texter t.ex. berättande text, annonser, artiklar mm
 • samtala om olika boendetyper.
 • redovisa en beskrivning av en drömlägenhet/hus/rum på ett attraktivt sätt med hjälp av bilder, i liten grupp
 • göra en skriftlig beskrivning av en drömlägenhet/hus/rum
 • arbeta med olika strategier för att öva ord, läsning, hörförståelse och att uttrycka sig i tal och skrift. 
 • repetera grundläggande grammatik. 
 • samtala om hur man lär sig.
 • använda digitala verktyg i undervisningen.

Bedömning

Din förmåga att 

 • förstå och tolka talat språk och texter kommer att bedömas i ett hör- och läsförståelsetest.
 • kommunicera i skrift kommar att bedömas i en skrivuppgift.
 • kommunicera muntligt och användandet av språkliga strategier kommer att bedömas genom en enskild muntlig uppgift som redovisas i en liten grupp.
 • att lära och läsa på kommer också att bedömas. Det är inte betygsgrundade, men har betydelse för din kunskapsutveckling.

 

Ämnesmål till dig som elev

När vi är klara med det här området ska du kunna:

Beskriva olika typer av boende 

Beskriva vad som finns i ett hem

Förstå beskrivningar av olika boenden/rum med innehåll

Presentera en lägenhet/hus/rum på ett attraktivt sätt 

Förstå en skriftlig beskrivning av ett hem

Förstå grammatiken du har arbetat med och kunna använda den när du skriver och pratar

 

Uppgifter

 • An informativ presentation

 • An informative presentation - My (dream) room

 • An informative presentation - My (dream) room, apartment

 • A short story about homelessness

 • A short story about homelessness

 • A short story about homelessness

 • Planering prel. v.9 -18

 • Prel. planering v.9-

 • Muntlig uppgift: An informative presentation

 • Läs och hörförståelsetest

 • Hör och läsförståelse test

 • Hör och läsförståelsetest

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: