Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasser 7c

Skapad 2018-02-20 15:41 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Ordklasser
Grundskola 7 Svenska
Att grammatik är viktigt för att förstå vårt språks uppbyggnad och att det även är god hjälp när du ska lära dig andra språk vet nog de flesta, men visste du att arbeta med grammatik också är lite som hjärngympa? Jo, så är det. Man kan säga att det utvecklar vårt tänkande. Inte så dumt, eller hur? Den här gången handlar det om ordklasser.

Innehåll

Tidsplan:

V 2-5 grammatik, skriftligt prov v 5

V 2 onsdag: intro,  Vad är grammatik, varför lära sig grammatik, vad är en ordklass?

V 6-7 spela in och visa film

Syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Eleverna ska stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Kunskapskrav:

 • Kombinera text och estetiska uttryck och medier.

 • Skriva texter

 • Samtala och diskutera

Innehåll:

 • Diskussioner kring språkbruk

 • Genomgångar och övningar av våra tio ordklasser. (Tre olika grupper pronomen)

 • Gestalta en ordklass genom att producera en kort film.

Examinationsuppgifter:

 • Skriftligt prov på grammatisk begrepp samt kort skrivuppgift, v 5

 • Att delta aktivt i diskussioner under lektionstid och där visa att man kan samtala och diskutera med ämnesrelaterat språk.

 • Att i grupp producera en film och där visa att man kan kombinera estetiska uttrycksformer.

 

Uppgifter

 • Ordklasser

Matriser

Sv
Kunskapskrav i Svenska

Skriva

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
F
E
C
A
Eleven kan skriva texter med
med viss språklig variation,
relativt god språklig variation,
god språklig variation,
(forts) samt anpassningen till texttyp, språkliga normer och strukturer är
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: