Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och vi

Skapad 2018-02-20 17:34 i Montessoriförskolan Solkatten Fristående förskolor
Förskola
Med temat jag och vi så vill vi att barnen ska bli medvetna om sig själva och sin omgivning. Vad tycker jag om? Vad tycker kompisen om? Vad gillat vi att göra tillsammans? Vi vill följa barnens intressen i temat och se vart de för oss.

Innehåll

 

Mål

 

• Vi vill väcka barnens nyfikenhet om deras identitet och att de ska känna sig trygga i den.

• Utveckla barnens grov och finmotorik.

• Stötta barnen att utveckla sin egen drivkrafter.

• Uppmärksamma känslor och sinnen.

• Utveckla talspråk, ordförråd. 

• Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp.

 

Orsak till valt mål

Vi vill att

 

• Barnen ska känna trygghet i gruppen och trygghet isig själva.

• Att de ska på ett lustfyllt sätt tillägna sig förståelse för rumsuppfattning, uppleva mattematik i längd, mängd, volym, matematiska begrepp.

• På ett lustfyllt sätt tillägna sig och berika sitt talspråk.

• Få en fin sammanhållning i gruppen.

• Kännedom om sin kropp, kroppsuppfattning.

 

Så här planerar vi att arbeta för att nå målen

 

• Aktiviteter i åldersindelade grupper.

• Yoga/ Kroppsuppfattning

• Böcker utifrån intresse/ Språk

• Handavtryck/ Känsel, sinnen, och olika tekniker.

• Barnet i lådan/ Lek,rumsuppfattning och uppmärksammat jag och vi.

• Mäta längd, jämföra olika saker omkring oss / Matematik 

• Känna till familjens medlemmar boken om sig själv samverkan med  barnens familjer.

• Känslor arbete med startmaterialet och babblarna. 

• Collage med bilder på varje barn i miljön, skapa collage tillsammans med barnen. 

 

Det här resultatet förväntar vi oss

 

Barnen kommer utveckla

 

• Medvetenhet om sig själva, sin identitet och känna sig trygga i den.

• Sin förmåga att fungera enskilt och i grupp

• Sin förståelse för rummet, rumsuppfattning, uppleva och öka sin förståelse för matematik, och matematiska begrepp. 

• Sitt talspråk, ordförråd, nya begrepp, leka med ord argumentera och kommunicera med varandra. 

• Sin motorik, kroppsuppfattning.

• Sin skapande förmåga, lusta att skapa och vara kreativ. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: