Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati Kojan VT18

Skapad 2018-02-20 17:50 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema empati.

Innehåll

Avdelningens mål:

Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin empatiska förmåga.

Aktivitet:

Medvetet förhållningssätt i alla situationer.

Att vara goda förebilder för barnen.

Vi lyfter det positiva agerandet hos barnen.

När? Var? Hur? Varför?

Alltid.

I alla situationer under dagen på Kojan samt övriga förskolan.

Genom att vara en god förebild i bemötandet mot varandra samt att lyfta barns positiva agerande.

För att barnen ska ges möjlighet att utveckla en empatisk förmåga.

Resultat - hur blev det?

Barnen är omtänksamma mot varandra och oss vuxna. Det händer ofta att det delas ut kramar/pussar och ges trygghetssymboler till ledsna kompisar. Barnen är hjälpsamma och förstår rätt och fel även i situationer då man vill ha samma saker som en kompis.

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Genom att lyssna och vara aktivt närvarande i gruppen tror vi att vi skapat den goda stämning vi har i gruppen.  

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: