Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematiska processer

Skapad 2018-02-20 19:13 i Förskolan Athena Fristående förskolor
Förskola
Vi har valt att använda 5-masken och 10-masken för att visa på att tal kan delas upp på olika sätt (del/del/helhet) och att fingrarna kan användas för att strukturera tal och identifiera den gömda delen. Vi använder oss utav bild, musik och didaktiska lekar för att visa på en variation av antalet 5 och 10.

Innehåll

Mål

Vi vill att barnen skall utveckla sin förmåga att använda och förstå begrepp och se samband mellan begrepp. Utveckla sin förmåga för grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning, läge, talbegrepp och riktning.

Vi vill att barnen skall utveckla förmågan att dela upp och strukturera tal.

 

Hur gör vi?

Vi kommer arbeta i grupper utifrån barnens behov och utmaningsnivå.

Vi kommer att ta reda på barnens förkunskaper av antalet 5 och 10 för att kunna utmana varje enskilt barns utveckling och lärande.

Vi använder oss av konkret material i form av 5-masken/ 10-masken där vi visar på att tal kan delas upp på olika sätt (del/del/helhet). Fingrarna kan användas för att strukturera tal och identifiera den gömda delen. Vi vill få barnen att se antal som grupper.

Vi kommer att arbeta med variationsteorin för att visa på talet 5 och 10 på olika sätt.

Vi pedagoger kommer ställa utmanande frågor som får barnen att reflektera över och komma med förslag på olika lösningar.

Metod

Vi introducerar 5-masken och 10-masken i små grupper. Vi kommer använda oss av en mask gjord av träkulor och tråd för att kulorna ska kunna förflyttas och grupperas. Vi använder en liten låda som delar av masken kan gömma sig i för att visa på antalet och att tal kan struktureras.

Vi använder oss utav bild, musik och didaktiska lekar för att visa på en variation av antalet 5 och 10.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: