Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Italienska HT17 - Faktatext om djur (åk 1-3)

Skapad 2018-02-20 21:52 i Enhet flerspråkigt lärande Grundskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Det finns många olika djur i naturen. Några djur är stora och några är små, några är aktiva på dagen och andra på kvällen eller natten. Vi ska lära oss hur man beskriver ett djur. Du kommer sedan att få välja ett djur som du kommet att presentera skriftligt och muntligt.

Innehåll

Konkretiserade mål för elever

Du ska utifrån egna kunskaper och vetande, faktatexter och internet ta fram fakta om det djur som du vill skriva om. Med hjälp av det framtagna materialet  ska du skriva en faktatext där du beskriver hur ditt djur ser ut, var det finns och hur det bor, vad det äter och kanske något annat spännande som hör ihop med det djuret som du har valt.

Undervisning och arbetsmetoder

Vi kommer att arbeta enligt cirkelmodellen ( 1. bygga upp kunskaper om ämnesområdet, 2. jämföra olika texter och framta faktatextens uppbyggnad och språkliga drag, 3. skriva en gemensam faktatext, 4. skriva en individuell faktatext)

Vi ska börja med att skriva en gemensam text om ett djur.

Vi kommer att läsa enkla faktatexter och diskutera vad vi har läst och hur kan vi använda informationen i vår text

Vi ska skriva den framtagna informationen i en tankekarta 

Vi ska lära oss att strukturera texten i olika stycken och att skriva skriva rätt fakta under rätt avsnitt  

Du ska sedan skriva din individuell text om djuret som du har valt. (Du ska få av mig ett "Djur ID-kort" att fylla på som guide)

Jag kommer att hjälpa dig att hitta informationer och passande bilder för de olika stycken i texten, samt att stödja dig i din skrivandet.

När du är nästan klar med din text kommer en annan elev att läsa den och ge dig en "respons" (en kommentar) och jag ska göra samma sak. Du kommer att läsa en annan elevs text och ge honom/henne en kommentar. 

Du ska då bearbeta din text enligt de kommentar du har fått och på slutet lämna in din slutversion.

Under lektioner kommer vi att öva med muntlig beskrivning och presentation av olika djur (genom att använda olika spel). 

Du kommer att presentera muntlig din djur för gruppen

Det här ska du tänka på när du skriver!

- att skriva rätt innehåll under rätt avsnitt, t.ex. under avsnittet utseende skriver du enbart sådant som har att göra med hur djuret ser ut 

- att ha mellanrum mellan de olika orden i en mening 

- att ha stor bokstav i början av en ny mening och vid namn och ställen (nomi propri)

- att sätta punkt när en mening är slut

- att kolla stavningen på nyckelord (t.ex. mammifero, nomi degli animali m.m.)

- att kolla att du använt rätt böjningsform på substantiv och verb

Du har uppnått målen när du kan

- skriva en faktatext och att du förstår skillnaden mellan skönlitterära texter och faktatexter 

- använda en tankekarta som underlag för innehållet i din faktatext

- dela texten in i olika stycken (t.ex. Hur ser det ut? Var bor djuret?Vad äter djuret?Vilka fiender har djuret? m.m.)

- koppla text och bild, så bilden tydliggör vad du har skrivit

- läsa din text igenom och rätta stavfel, stor bokstav och punkt samt meningsbyggnad med hjälp från din lärare

- presentera muntligt ditt djur för dina klasskamrater och din lärare

 

Tidsperiod

Hösttermin (HT) 2017

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: