Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering Medeltiden

Skapad 2018-02-21 08:14 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Historia
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utveckla såväl kunskaper om historiska sammanhang som i sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.

Innehåll

 

Pedagogisk planering
Historia i årskurs 5.

 

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utveckla såväl kunskaper om historiska sammanhang som i sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Genom undervisningen i ämnet historia ska:

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. (Centrala innehållet, Lgr 11).

 

Viktiga begrepp inom temat – Medeltiden.

Nunnor, Adel, Borgare, Kloster, Köpmän, Hantverkare, Kyrka, Skatt, Munkar, Fogde, de fyra stånden, riddare, digerdöden, kungar, drottningar och Stockholms blodbad.

 

Mål med arbetet - Medeltiden.

 • Kyrkan och klostrens betydelse.

 • Vilka Birger Jarl, Magnus Ladulås, Magnus Eriksson, Den heliga Birgitta, Drottning Margareta, Engelbrekt Engelbrektsson var.

 • Hur städer började växa fram.

 • Sjukdomar, bl.a. Digerdöden.

 • De fyra stånden och vad de innebar; Bönder, Adelsmän, Präster och Borgare.

 • Vad Kalmarunionen var.

   

   

  Centralt innehåll.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

 

De nordiska staternas bildande. Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

 

 

Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser. Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetssätt.

Vi kommer läsa mycket i Historieboken Puls. Vi kommer även se filmer, skriva faktatexter, titta på bilder, svara på frågor, rita en serie om Håtunaleken och Nyköpings gästabud. Vi kommer även forma lera.

 

Bedömning.

 • Din förmåga att visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden och din förmåga att använda dig av historiska begrepp

 • Hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du ger runt samhällsförändringar och förändringar i människors levnadsvillkor under medeltiden och hur det har påverkat vår tid.

 • Det här visar du i - övningar, skriftliga uppgifter, muntligt deltagande, serieskapande och presentation av ämne.

 

Delaktighet är viktigt.

 

 

 

Uppgifter

 • Modellera, återskapa tillverkningar av keramik på medeltiden.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: