Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla sör Utveckling och lärande 2018

Skapad 2018-02-21 08:46 i Ladugårdsmarkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi bedriver en verksamhet som utgår från att alla barn ska ges möjlighet till stimulans, motivation och utmaningar på förskolan. Den ska sätta barnet i fokus som en kompetent individ som vill utvecklas i förskolans alla varierande miljöer. Verksamheten ska bygga på en kvalitativ syn på kunskap och förmedla möjligheter till ett utforskande, nyfiket och lustfyllt lärande.

Innehåll

Läroplansmål

Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek bild, rörelse, sång och musik, dans och drama (här kan även de digitala verktygen komma in.)

Planerade insatser

Fortsätta utveckla lärmiljön 

Använda reflektionerna som underlag för att fortsätta arbeta kring våra mål.

 

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Vi vill ha en effekt där barnen får förutsättningar att använda materialet så att deras nyfikenhet, lust samt fantasi väcks, behålls och inspireras.

Barnen ska få möjlighet att bekanta sig med fler utryckssätt samt skapande material.

 

Metodval

Observera barnens lek och utforskande samt se deras intressen.

Prova olika material.

Förnya/förändra lärmiljön.

Digitala verktyg

Reflektion

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: