Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnastik och motorisk träning år 8

Skapad 2018-02-21 08:47 i Vasaskolan Hedemora
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
För att kunna röra dig allsidigt och delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser, behöver du träna din motorik. Det kan vara till exempel att rulla, stödja, hoppa, springa, rotera, hänga och balansera. Att kunna koordinera dina kroppsdelar till att utföra en speciell rörelse med balans, timing och precision, är något du har nytta av i alla former av idrotter och även i vardagslivet. Under några veckor kommer vi att öva motorik och gymnastik. Du får öva din förmåga att röra dig allsidigt och utveckla din kroppsuppfattning.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö   

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • komplexa rörelser i idrotter inomhus.
 • Traditionella- och moderna rörelser
 • Arbetsställningar- och belastning
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Gymnastik är en del i ämnesområdet Rörelse. Det här arbetsområdet utmanar dig att prova och lära dig nya övningar som kommer att förbättra din förmåga att röra dig allsidigt. Vi kommer att gå igenom olika övningar (du får ett papper på dessa övningar) som du sedan får öva på och självskatta. Därefter väljer du ut några övningar som passar dig och sätter ihop en serie. Serien får du visa upp för idrottsläraren i slutet av arbetsområdet. Redskapsövningarna sätts sedan ihop för att skapa en hinderbana som du ska kunna ta dig igenom. 

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Du visar dina kunskaper i den allsidiga förmågan genom det praktiska arbetet under lektion.

  Läraren fyller i matrisen efter gymnastikperioden och du får direkt återkoppling under lektionstid.

  Efter gymnastikperiodens slut går vi igenom hur det har gått och tar med de erfarenheterna till det fortsatta arbetet. Vid behov skapar vi tillfällen för extra stöd och komplettering.

Matriser

Idh
Ämnesmatris idrott och hälsa

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

F
E
C
A
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser ...___...till aktiviteten och sammanhanget.
...till viss del...
...relativt väl...
...väl...
Ny aspekt
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
...enkla
...relativt väl
...väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: