Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott&Hälsa - Boll VT 18

Skapad 2018-02-21 09:20 i Vasaskolan Hedemora
Du ska få utöva olika lekar och bollspel.Bollspelen vi ska fokusera på är basket, och innebandy.Tillsammans med dina klasskompisar ska du träna upp din förmåga att hantera bollen i de olika aktiviteterna och sammanhangen. Dessutom ska du träna upp din samarbetsförmåga och spelförståelse. Vi ska även använda oss av dans som uppvärmning. Tillsammans ska vi lära oss en dans och öva upp din säkerheten i rörelse till takt och musik.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Du ska få utöva olika bollspel med fokus på basket, fotboll, volleyboll och innebandy. Tillsammans med dina klasskompisar ska du träna upp din förmåga att hantera bollen i de olika aktiviteterna och sammanhangen. Dessutom ska du försöka träna upp din samarbetsförmåga och spelförståelse.

Innehåll

Inledning, syfte och mål

Du ska få  utöva olika lekar och bollspel med fokus på basket,  och innebandy.Tillsammans med dina klasskompisar ska du träna upp din förmåga att hantera bollen i de olika aktiviteter och sammanhangen. Dessutom ska du försöka träna upp din samarbetsförmåga och spelförståelse.  

Syftet med bollsport och lekar med boll är att du ska få träna din motoriska rörelse-förmåga med hjälp av olika bollar, bollspel och lekar. Genom olika slags bollsporter och lekar ska du få uppleva rörelseglädje och samtidigt träna din samarbetsförmåga och respekt för andra. Olika bollsporter och lekar ska hjälpa dig att utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga. Genom undervisningen ska du få möta olika slags aktiviteter. 

Arbetsbeskrivning och tidsplan

Under veckorna 7-18 kommer vi att utöva olika former av bollspel. Vi kommer att fokusera på volleyboll, fotboll, basket och innebandy. Vi kommer att fokusera mycket på spelförståelse och att du ska få ett bättre och säkrare rörelsemönster i de olika spelen.

Du kommer i träna din förmåga att:

- delta i olika former av bollsporter

- delta i olika lekar med olika bollar

- få en större säkerhet med att hantera bollen i de olika aktiviteterna/övningarna och spelen

- samarbeta och vara delaktig i spelet

- förstå och följa grundläggande regler för det aktuella spelet

 

Bedömning

Du kommer att bedömas i följande:

- din förmåga att utföra rörelser i de olika bollsporterna

- din förmåga att hantera bollen i de olika övningarna och spelen

- din förmåga att delta /samarbeta med dina lagkamrater i de olika spelen

- din förståelse och tillämpling  a regler i de olika aktiviteterna och spelen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: