Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Once upon a time

Skapad 2018-02-21 10:18 i Furulundsskolan Halmstad
Vi kommer ta del av kända sagor på engelska genom att läsa, se korta filmer, och lyssna. Eleverna får sedan i par skriva en egen berättelse med en sagas typiska uppbyggnad och språkliga drag. Slutligen gör eleverna om sin saga till en kortfilm som spelas in på ipads och visas upp för klassen.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi kommer ta del av kända sagor på engelska genom att läsa, se korta filmer, och lyssna. Eleverna får sedan i grupp skriva en egen berättelse på engelska med en sagas typiska uppbyggnad och språkliga drag. Slutligen gör eleverna om sin saga till en kortfilm som spelas in på ipads och visas upp för klassen alternativt spelas upp i multisalen.

Innehåll

Eleverna kommer under engelskalektionerna fördjupa sig i kända sagor genom att se på kortfilmer, läsa och översätta och även lyssna till berättelser på engelska. Sedan kommer eleverna i gr5upp arbeta med att skriva egna berättelser med sagans typiska uppbygnad och språkliga drag. Slutligen ska eleverna skapa egna kortfilmer där de spelar upp sin egenförfattade saga. Kortfilmerna visas sedan upp för resten av klassen alternativt spelar eleverna upp sin saga i multisalen. Syftet med området är att eleverna ska få öka sin engelska läsförståelse, bli säkrare på att skriva och genom att sätta sig in i en roll våga prata engelska inför sina klasskamrater.

 

Mål/bedömning:

- Eleven kan förstå sagor och berättelser på engelska

- Eleven känner till några välkända sagor och vem som har skrivit dem

- Eleven kan skriva egna berättelser på engelska

- Eleven kan i grupp planera hur vi kan gestalta en av våra egenförfattade sagor

- Eleven kan i grupp redovisa sagan muntligt genom att spela in en film alternativt spela upp i multisalen

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift Redovisning Fairy Tales den 3/5

 • Bedömningsuppgift Redovisning Fairy tales den 3/5 och 4/5

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Halmstad Engelska kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
E
C
A
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställ-ningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: