Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ledarskap - uppvärmning Åk 6

Skapad 2018-02-21 10:22 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Eleverna skall få känna på hur det är att planera, genomföra och utvärdera en egen uppvärmning. Samt kunna förklara varför det är bra att värma upp.
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Eleverna skall få känna på hur det är att planera, genomföra och utvärdera en egen uppvärmning. Samt kunna förklara varför det är bra att värma upp.

Innehåll

Syfte/Introduktion

Syftet med området baseras på utdrag ur Lgr 11:

 • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter.

 • Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.

 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

 • Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Förklaring av syftet

Syftet är kort sammanfattat att ni skall få möjlighet att hålla i en uppvärmning och få känna på hur det är att planera, genomföra och utvärdera något som man själv lagt upp. Samtidigt också få möjlighet att känna på hur det är att vara ledare och vad allt det innebär. En del, som övas hela tiden är samarbete då ni andra som inte är med och leder måste anpassa er och ställa upp för den/de som leder lektionen. När det gäller den sista punkten så syftar den till att ni skall kunna redogöra för hur er uppvärmning kan förebygga skador och även vad uppvärmning är bra för ur ett mer allmänt perspektiv.

Målet med arbetsområdet är att det ska innefatta dessa delar ur det centrala innehållet

 

Förklaring av det centrala innehållet

Den första punkten ser till att ni som inte leder uppvärmningen skall delta praktiskt under uppvärmningen men också under resterande del av lektionen. Den andra punkten ser till att ni genom planeringen och uppvärmningen ska kunna visa på vad er uppvärmning är bra för och vad syftet är med uppvärmning överhuvudtaget. Den sista punkten sedan ser till både planeringen och er utvärdering, att ni får möjlighet att samtala med er kompis om uppvärmningen och utvärdera hur er uppvärmning gick.

Det här förväntas ni göra under arbetets gång

Området kommer börja med att jag håller i lektioner där ni skall tänka över och reflektera kring saker hur jag som idrottslärare agerar och vilken sorts uppvärmning jag använder mig av. Under de inledande lektionerna kommer vi också gå igenom vad ni ska göra och få ut stencilmaterial som hjälper er på traven och gå igenom detta. Nästa del:

 • Ni skall planera och organisera ett valfritt lektionsupplägg i par eller grupp på 3st som skall innefatta en valfri uppvärmning. Syfte med er uppvärmning och allmänt om betydelsen av uppvärmning skall också finnas med. 

 • Genomföra och vara ledare under en uppvärmning

 • Lämna in enskild utvärdering av uppgiften efter genomförd uppvärmning

De som inte håller i lektionen förväntas att ta ett eget ansvar och delta så gott man kan under kamraternas lektioner och under resterande del av lektionen.

Underrubrik 1

Detta ska bedömas

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under området och bedömningen ser inte bara till de som leder utan alla bedöms hela tiden genom observation från min sida.

Vid ledartillfället kommer ni att bedömas utifrån genomförandet av uppvärmningen men en bedömning kommer också göras på er planering samt utvärdering.

Bedömningen kommer sedan utmynna i ett omdöme på området.

Inlämning

Inlämning av planering och utvärdering skall göras. Jag behöver bara få in en planering med  era namn på men när det gäller utvärderingen vill jag få in ett från er var. Tänk på att jag vill ha in planeringen efter avtalad tid, så för att jag ska kunna se om det är genomförbart och om det är något ni behöver tänka på. Ni får sedan tillbaka er planering innan ert tillfälle.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Ledarskap - uppvärmning

Rubrik 1

E
C
A
Aktivit deltagande
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Förebygga skador
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Prata om
Samtala om hälsa, aktivitet och förmågan.
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysisk aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteten påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysisk aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteten påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysisk aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteten påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: