Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enskild planering, kvällsskola Elvis, vecka 8-13

Skapad 2018-02-21 10:47 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under kvällsskolan ska du få fokusera på det kunskapskrav som gäller berättande text. Under både årskurs 6-8 har det varit din största svårighet och nu ska du få träna extra på detta.

Innehåll

Elvis har behov av:

 • Korta instruktioner
 • Enskilda instruktioner
 • Hjälp med igångsättning 
 • Tät uppföljning

Under kvällsskolan behöver du arbeta med kunskapskravet berättande text. Du har stora svårigheter att använda sin fantasi till att skriva någon typ av berättande text vilket gör att du missar många olika genrer. Jag har lämnat olika förslag på uppgifter, dels finns det ett arbetsmaterial utifrån "Pejlo träning" som du kan utgå från eller så kan du försöka sig på novellgenren igen (det gjorde vi innan jullovet men då  lämnade du aldrig in något). 

Tänk på:

 • Stor och liten bokstav, glöm inte att alla namn alltid har stor bokstav!
 • Styckeindelning (när det händer något nytt infogar du en blankrad). 
 • Dialoger, be din lärare på kvällsskolan repetera hur du skriver en dialog. 
 • Tempusformer - blanda inte olika former av verben! (T.ex. går - gick, springer - sprang)
 • Särskrivningar, är du osäker på om ett ord ska skrivas ihop eller i sär så be om hjälp!
 • Undvik ordet "kolla" - vi har gått igenom flera olika synonymer till ordet, t.ex. titta, se, kika osv. 

Inlämning: Lämna in din novell eller annan berättande text i mappen som heter "Novell" på Showbie. 

Uppgifter

 • Arbetsmaterial Pejlo - berättande text

 • Novellgenren - kort genomgång

 • Novellrecept

 • Förlag på hur du kan börja din novell

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: