Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik och Rörelse HT17-VT18

Skapad 2018-02-21 12:23 i Fjällbackens förskola Åre
Förskola
Konkret vill vi att: - Barnen ska få skapa och kommunicera med både musik och rörelse, samt prova att uttrycka sig genom det. Det kan gynna dels barnens språkutveckling och dels hjälpa de i olika bearbetningsprocesser. - Hitta sätt där dans och rörelse kan bli en rolig aktivitet som också kan inge harmoni.

Innehåll

Utifrån Läroplansmålet:

Förskolan ska sträva efter att alla barn:

- utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

- utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

(Lpfö 1996/2016)

 

Kommer vi arbeta så här:

Sjunga med barnen, använda musiklådan så att barnen får prova olika instrument och spela tillsammans. Använda passande musik vid skapandeaktiviteter såsom vid målning. Vi vill prova att dansa med sjalar, vilket vi tror kan bli ett harmoniskt sätt att uttrycka sig på. Få in mer dans och musik från olika länder på avdelningen, genom våra tema-dagar. Sjunga tillsammans och använda gitarren.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: