Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formprojekt

Skapad 2018-02-21 12:43 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Syftet kring denna planering är att barnen ska få undersöka sin nyfikenhet för former och symboler samt sin lust att leka och lära.

Innehåll

Strävansmål:

  • Undersöka sin nyfikenhet för former och symboler samt sin lust att leka och lära.

VAD ska undervisningen utmana.

Genom detta tema vill vi utmana barngruppens förmågor i att dela sina erfarenheter i det sociala samspelet, lyssna in, berätta, förstå och reflektera tillsammans. 

Utvecklar sin nyfikenhet samt sin lust att leka och lära.

Vi vill även utveckla förståelsen för former och symboler och deras kommunikativa funktioner.

Objekt: Former och symboler

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Den här planeringen är för alla barn och pedagoger på röd.

 

Förberedelser:

Vi upprättar en pedagogisk planering för aktiviteterna.

Synliggör former och symboler i lärmiljön.

Gör barnen delaktiga i aktiviteter som ska undersökas.

Pedagogerna fördjupar sig i former och symboler, samt planeringen kring detta.

 

 

Aktiviteter:

Utifrån den planerade aktiviteten som undersöks dokumenterar vi pedagoger barnens nuläge och intresse.

Aktiviteterna är utifrån former och symboler där barnen undersöker detta genom skapande, matematik, fin/grovmotorik, naturvetenskap och socialt samspel.

 

 

Efterarbete:

Vi kommer utvärdera denna pedagogiska planering på våra checkpoints och ALM möten där vi reflekterar kring hur lärandet slagit an på barnen samt om något behöver revideras utifrån barnets och barngruppens intresse.

Låta barnen vara delaktiga och få möjlighet att reflektera kring sitt lärande/undersökande.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: